Aarhus University Seal

Hør om status for ulven i Danmark

Seniorforsker Peter Sunde fra DCE fortæller om muligheder og udfordringer i forvaltningen af de danske ulve.

Her kan du høre Peter Sundes foredrag fra 19. februar 2018 for Danmarks Jægerforbund om forskningen bag forvaltningen af ulven i Danmark.

De danske ulves færden gennem de seneste år er nu kortlagt, og sandsynligheden for, at der også i de kommende år vil komme flere ynglende ulve i Danmark er høj. Det viser en ny rapport fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, hvor forskere fra Aarhus Universitet og Naturhistorisk Museum, Aarhus har samlet den seneste viden om de danske ulves forekomst og antal.

Ved at sammenholde DNA-fund fra ulve i Danmark har forskerne gennem databaser i det europæiske CEWolf-samarbejde kunnet identificere syv indvandrede ulve og hvor de kommer fra. På baggrund af de fundne DNA-spor har forskerne kunnet tegne kort over hver enkelt ulvs rejserute til Danmark og hvordan de har bevæget sig rundt i Jylland.

I rapporten ”Ulve (Canis lupus) i Danmark 2012-2017 - Oversigt og analyse af tilgængelig bestandsinformation” beskriver forskerne, hvordan mindst otte ulve, hvoraf de syv er identificeret, i perioden er indvandret til Danmark. Ved udgangen af 2017 var de tre senest indvandrede ulve (et par indvandret i 2016 og en enlig han indvandret i november 2017) fortsat i live, mens de øvrige ikke siden har kunnet spores hverken i Danmark eller i Tyskland. Ulveparret, som etablerede sig i plantagerne øst for Ulfborg i efteråret 2016, blev i juni 2017 observeret med otte hvalpe, hvoraf mindst seks og muligvis alle var i live i december 2017.

Føde, plads og nye ulve

Ved at se på, hvor stort et område ulvefamilien ved Ulfborg opholder sig i, kan man sige noget om, hvor langt ulvene behøver at bevæge sig for at finde føde. Kortlægningen af Ulfborg-ulvenes bevægelser viser, at de opholder sig på et relativt lille område, og derfor sandsynligvis har rigeligt med føde.

Moderulven til sommerens ulveunger er den eneste indvandrede hunulv, der er fundet spor fra i Danmark, og da ulve relativt let kan finde hinanden, forventer forskerne bag rapporten, at hunnerne i det danske kuld hurtigt vil finde mager. På den baggrund vurderes det som sandsynligt, at der i de kommende år vil komme nye hvalpe.

Forskerne giver på baggrund af kortlægningen af de danske ulve i rapporten også bud på, hvor man kan forvente, at nye ulvefamilier vil slå sig ned.

Læs hele rapporten ”Ulve (Canis lupus) i Danmark 2012-2017 - Oversigt og analyse af tilgængelig bestandsinformation” her.

For yderligere oplysninger, kontakt venligst:
Seniorforsker Peter Sunde, DCE-Aarhus Universitet, psu@bios.au.dk, mobil: 20 63 07 04.
Forsknings- og samlingschef Kent Olsen, Naturhistorisk Museum, Aarhus, kent@nathist.dk, mobil: 40 27 20 30.