Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

National temadag om forskning og forvaltning af fugle og pattedyr 22. januar 2020

Nyheder

Den beregnede kvælstofudledning nedjusteres. (Foto: Colourbox).

Nye opgørelser viser lavere udledning af kvælstof til havet

22.01.2020 |

Der kom mindre kvælstof og fosfor fra de danske vandløb til havet end beskrevet i NOVANA-rapporten ”Vandløb 2018”. En grundig gennemgang af datagrundlag og beregningsmetode har afsløret behov for justeringer, hvorved udledningerne nedjusteres.

Alle bier er for første gang på rødlisten i Danmark. (Foto: Colourbox).

Den danske Rødliste 2019 - ny status for Danmarks planter, dyr og svampe

14.01.2020 |

Efter seks års arbejde med at vurdere hvor truede de danske arter er, er Den danske Rødliste nu opdateret. Det overordnede billede af vurderingerne er, at de danske arter er blevet mere truede i de seneste 10 år.

Det er især fine partikler, som koster liv og giver højere sundhedsudgifter. (Foto: Colourbox)

Forbedret luftkvalitet og fald i helbredseffekter

14.01.2020 |

Forbedret luftkvalitet - men der er fortsat 4200 for tidlige dødsfald og en regning på 79 milliarder kroner. Det er prisen for luftforureningen i Danmark, fremgå det af beregninger fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi.

Arrangementer

Ingen nyheder i denne liste