Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Kvalitetsstyring

DCE sikrer den høje kvalitet af sine produkter gennem kvalitetsstyring.

Kvalitetsstyringen ved DCE er et af Aarhus Universitets interne kvalitetssikringssystemer, der skal sikre, at myndighedsbetjeningen holder samme høje kvalitet som forskningen. Procedurer og overordnede rammer for Aarhus Universitets indsats for kvalitetssikring kan læses i notat om kvalitetssikring af den forskningsbaserede myndighedsbetjening (februar 2010).  Kvalitetssikring af myndighedsrådgivning internt og på tværs af institutterne i fakultet Science and Technology er beskrevet i Kvalitetssikring af myndigheds-rådgivning på ST, Aarhus Universitet.

DCE’s kvalitetsstyring omfatter kemiske analyser inkl. prøvetagning og in situ-målinger samt faglig rådgivning.

De kemiske analyser inkl. prøvetagning og in situ-målinger er akkrediteret af det danske organ for akkreditering af laboratorier, DANAK, i henhold til den europæiske standard ISO 17025/”Generelle krav til prøvnings- og kalibreringslaboratoriers kompetence”.

Kvalitetsstyringen af faglig rådgivning er opbygget med udgangspunkt i den europæiske standard ISO 9001/ ”Kvalitetsledelsessystemer”, men er ikke certificeret i henhold til standarden.