Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

PEER-projekt gør fremskridt på AU

Den 26. og 27. november mødtes et internationalt hold forskere på Aarhus Universitets campus i København for at starte et projekt, som skal skabe klarhed omkring hvilke risici der skal håndteres i forbindelse med opnåelsen af FN’s verdensmål.

01.01.2019 | Kristian Laulund

Projektledere Eeva Furman og Kurt Jax (i billedets højre side) lytter til de andre forskeres tanker om projektet. Foto: K. Laulund.

Forskere fra fem af de største europæiske miljøforskningsinstitutioner samarbejder om projektet PEER-TRISD - ‘Tackling and managing risks with SDGs (Sustainable Development Goals) – Håndtering af risici forbundet med verdensmålene. De 17 mål kaldes også for Agenda 2030, da alle verdens lande bør bestræbe sig på at hjælpe med at nå de fastsatte FN-mål inden år 2030. Målene er at reducere ulighed og ubalance for såvel mennesker som miljø. 

Projektet er finansieret af PEER – Partnership for European Environmental Research der består af de otte førende miljøforskningsinstitutioner i Europa, i Danmark repræsenteret ved DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet. Forskergruppen vil analysere og vurdere hvorvidt det er realistisk at nå verdensmålene inden 2030. De kigger blandt andet på om opnåelsen af ét verdensmål kan og vil påvirke opnåelsen af de andre.

”Vi ser på hvilke risici, der kan opstå som følge af implementering eller manglende implementering af verdensmålene. Vi fokuserer ikke blot på de enkelte mål, men kigger på deres potentielle indflydelse på hinanden, da opnåelsen af ét mål kan have en negativ indflydelse på opnåelsen af et andet,” siger Kurt Jax, viceinspektør for afdelingen for bevaringsøkologi ved det tyske miljøinstitut UFZ.

PEER-projektet løber over en treårig periode fra 2018-2020 og  afholdt sit første møde på AU den 26. og 27. november. Her gjorde forskerne status over projektets fremskridt og begyndte den nærmere planlægning af en række workshops, som skal tiltrække mulige interessenter til projektet og skabe grundlag for et bredt internationalt samarbejde.

”I januar afholder vi vores første workshop for interessenter i Bruxelles for at høre om deres udfordringer i forhold til opfyldelsen af verdensmålene. Vores mål med et tæt, løbende samarbejde med mulige interessenter er, i fællesskab at udvikle værktøjer til at håndtere risici forbundet med opnåelsen af Agenda 2030,” siger Eeva Furman, direktør for miljøpolitisk center under det finske miljøinstitut SYKE.

En af forskerne i spidsen for det danske bidrag til projektet er seniorforsker Anders Branth Pedersen fra DCE AU. Til daglig arbejder han med at analysere og vurdere følgerne af miljøpolitik og miljøstyring – i dette tilfælde med øje for FN’s 17 verdensmål.

”For mig er de største udfordringer dels, at verdensmålene er meget brede, selvom de er konkretiserede med en række indikatorer, dels at de griber ind i hinanden. Udfordringen rent forskningsmæssigt bliver at have et forskningsdesign, som kan håndtere kompleksiteten. Det forsøger vi at løse ved både at male med den brede pensel og ved at sætte luppen på en række cases rundt omkring i Europa,” siger Anders Branth Pedersen.

Projektet skal forsat løbe over to næste to år og satser på at inddrage så mange forskere og interessenter undervejs som muligt. Ved projektets afslutning i 2020 er målet at udgive et til to politikanbefalinger samt en plan over kommunikationsindsatser for risikostyring og løsningsforslag i forbindelse med de forbedrede muligheder for opnåelsen af verdensmålene gennem PEER’s arbejde.

DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen