Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Odderen har fundet vej til Lolland

Private optagelser med vildtkamera dokumenterer, at der findes odder på Lolland.

13.12.2019 | Michael Strangholt

En videosekvens fra et privat vildtkamera har afsløret odder på Lolland - se videoen nedenfor. Denne odder er fra Nordjylland, hvor DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi moniterer brugen af faunapassager. (Foto: Morten Elmeros/DCE-AU).

Den danske bestand af oddere har været i fremgang i Jylland i de seneste årtier, og bestanden har spredt sig til Fyn. Odder kan sprede sig over lange afstande. Den lever i søer og vandløb langs uforstyrrede kyster og krydser over sunde og bælter.

En mørk nat midt i november 2019 fangede et vildtkameraer to oddere ved et lille vandløb på Lolland. Det er det første dokumenterede fund af levende odder på Lolland-Falster siden 1960'erne.

Kameraet var sat op af en naturentusiastisk jæger, der var nysgerrig efter at se hvilke dyr, der kom på hans jord. Han undrede sig over dyrene på videoen og henvendte sig til Institut for Bioscience på Aarhus Universitet, hvor forskerne ikke var i tvivl: Det var en unik video af oddere fra en landsdel, hvor den har manglet i mange år.

Lodsejeren ønsker, at den præcise lokalitet ikke offentliggøres for at undgå at odder og de andre vilde dyr på stedet forstyrres. Lokationen er kendt af forskerne bag overvågning af oddere i Danmark.

Der findes en lille forekomst af oddere i Nordvestsjælland. Om det er oddere derfra, som er ude og lede efter bedre levesteder og er vandret til Lolland, eller det er oddere, der er indvandret fra Sydsverige eller Fyn, er uvist.

Odderen er gået frem efter man begyndte at tage større hensyn naturen i forvaltningen af vandløb og vådområder og udfasede nogle af de værste miljøgifte, som ophobede sig i fødekæden.

Odderen var vidt udbredt i Danmark i 1960'erne. Dengang var odderen jagtbar og der blev nedlagt oddere på i de fleste landsdele herunder Lolland. Ud over jagten var der mange ting, der gik odderen imod op gennem 1960- og 1970'erne. Odderens levesteder blev ødelagt ved udretning og ’vedligeholdelse’ af vandløb, dræning af vådområder og forurening med spildevand fra byer, landbrug og anden industri. Forurening med miljøgifte påvirkede helbredstilstanden hos odderne og trafikdrab og drukning i fiskeredskaber tog en del af bestanden. Derfor gik odderbestanden voldsomt tilbage til trods for, at den blev fredet i 1967.

I midten af 1980’erne fandtes der kun en bestand i det nordvestlige Jylland med enkelte spredte forekomster i andre dele af landet. Siden 1990'erne har odderbestanden spredt sig til hele Jylland og i løbet af de sidste 10 år også til Fyn. Odderen er gået frem ikke bare i Danmark, men i det meste af Europa gennem de seneste årtier. Den svenske odderbestand har ligeledes re-koloniseret det meste af Sverige. Oddere fra Sydsverige og Fyn kan måske sprede sig naturligt til Lolland-Falster og Sjælland.

DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet rådgiver Miljøstyrelsen med den nationale overvågning, status og forvaltningen af odder, lige som Aarhus Universitet undersøger odders levevis i Danmark, fx deres fødevalg, alder, reproduktion og belastning med giftstoffer. Vi er meget interesserede i at modtage underretning om fund af oddere fra borgerne, også dødfundne oddere, for eksempel trafikdræbte dyr, til forskernes undersøgelser.

Hvis du vil vide mere (eller af med en død odder) – kontakt venligst seniorrådgiver Morten Elmeros, elm@bios.au.dk , tlf. 2073 1575.

DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen