Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nye anbefalinger om støj- og luftforurening i Region Hovedstaden

Nye studier fra DCE og COWI viser de mest effektive muligheder for at nedbringe støj- og luftforurening i Region Hovedstaden.

25.04.2018 | Michael Strangholt

Storbyer er præget af trafikstøj og luftforurening. Begge dele koster ikke bare tabte leveår, men også penge for både den enkelte og for samfundet. I Region Hovedstaden kan man med fordel sætte ind over for bilernes hastighed, indføre vejafgifter og øge de elektriske transportformer, påpeger nye rapporter om mulighederne for at få bedre luft og mindre støj.

DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi har sammen med ingeniørfirmaet COWI lavet en omfattende analyse af mulighederne for at mindske støj- og luftforurening i Region Hovedstaden. Projektet har været ledet af COWI.

For Region Hovedstaden har DCE lavet dels en kortlægning af effekter på både helbred og miljø af luftforureningen i regionen, dels et katalog over mulige virkemidler og deres effekter. Tilsvarende har COWI kortlagt støjforurening og udarbejdet et virkemiddelkatalog for at reducere støjforurening.

Rapporterne anviser blandt andet de mest effektive virkemidler i forhold til at reducere luftforurening fra trafikken. Trafikken er den største lokale kilde til kvælstofoxider (NOx).  Her peger forskerne på skærpede miljøzoner, en øget andel af elektriske transportmidler samt vej- og trængselsafgifter.  

Brændefyring er den største lokale kilde til partikler. Her er effektive virkemidler afgifter eller forbud mod ældre, forurenende brændeovne.

Det detaljerede overblik over luftforureningen, som forskerne har lavet af luftforureningen i Region Hovedstaden, viser at der sker et fald i koncentration af partikler og kvælstofdioxider. Den faldende tendens skyldes især, at vi få stadig flere nye og mindre forurenende biler, men også reducerede emissioner fra andre kilder både i Danmark og i de omkringliggende lande. Overskridelse af EU's grænseværdier for kvælstofdioxid (NO2) sker derfor kun på de mest trafikerede gader i København.

Læs rapporten om kortlægning af luftforureningen her.

Læs virkemiddelkataloget for luftforurening i Region Hovedstaden her.

For yderligere oplysninger, kontakt venligst seniorforsker Steen Solvang Jensen, Institut for Miljøvidenskab ved Aarhus Universitet, telefon 30183127, email ssj@envs.au.dk.

 

 

Offentligheden / Pressen, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi