Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Ny bog om klimatilpasning med AU-forsker som medforfatter

Bogen om klimatilpasning i Østersøregionen lanceres ved klimatilpasningskonferencen European Climate Change Adaptation (ECCA 2015) i Bella Center i København 12.-14. maj.

05.05.2015 | Janne Hansen

En ny bog, der giver overblik over klimaforandringer og Østersøen, lanceres på en konference om klimatilpasning, som holdes i København i maj 2015. Foto: Colourbox

Det er ikke klimaforandringer, der har haft den største betydning for ændringer i luftforureningen i Østersøregionen. I stedet skyldes ændringerne i luftforureningen hovedsagligt ændringer i udledningerne af forskellige stoffer. Det fremgår af en ny bog om vurdering af klimaforandringer og klimatilpasning i Østersøregionen, som forskningsprofessor Ole Hertel fra Institut for Miljøvidenskab ved Aarhus Universitet er medforfatter til.  

Den nye bog “Second Assessment of Climate Change for the Baltic Sea Basin” lanceres på den europæiske konference om tilpasning til klimaforandringer ECCA 2015. Selve boglanceringen foregår den 14. maj under sessionen “Adapting the Baltic Sea region to a changing climate” under emnet “Regional Challenges and Opportunities”.  

Luftforening i Østersø-området

Ole Hertel har bidraget til afsnittet om miljøeffekter relateret til luftens kemi. Afsnittet omhandler kilder og tendenser til luftforurenende stoffer og deres afsætning i Østersøområdet.

 

Luftforurening har stor betydning. Den har negative effekter på folkesundheden, bidrager markant til kvælstofbyrden samt påvirker økosystemer som følge af forsuring, overskydende næringsstoffer og ozon. Stoffer som sulfat og ozon påvirker også klimaet og påvirkes af menneskeskabte udledninger.

 

Der har været betydelige ændringer i mængden af udledninger i det seneste århundrede, men de har været forskellige afhængig af, om udledningerne stammede fra land- eller havmiljøet. Mængden af landbaserede udledninger toppede omkring 1980-1990 og er siden faldet som følge af begrænsende virkemidler. Udledninger fra skibsfart er faldet støt i årtier og i nyere tid har nye virkemidler reduceret udledning af svovl og partikler. Gennemsnitlige ozonniveauer fordoblede sig i det 20. århundrede i den nordlige halvkugle, men har toppet i de fleste områder i de seneste 20 år. 

 

Hvordan udviklingen i fremtiden kommer til at tegne sig afhænger af politiske beslutninger. Ændringer i koncentrationen og afsætning af de forsurende komponenter følger generelt ændringer i udledningerne i det europæiske område.

 

Klimaforandringer og deres betydning i regionen

Bogen i sin helhed samler, integrerer og vurderer tilgængelig viden om fortidige, nutidige og forventede fremtidige klimaændringer og deres betydning for økosystemer i Østersøområdet. Bogen er en opdatering af 2008-udgivelsen fra forskningsprojektet BALTEX Assessment of Climate Change for the Baltic Sea Basin (BACC).

 

Bogen indeholder nye og opdaterede forskningsresultater vedrørende klimaet i Østersøregionen. Den omfatter klimaforandringer siden den sidste istid (ca. 12.000 år siden) og i nyere tid (de seneste 200 år), klimaforudsigelser frem til 2100 lavet med moderne, regionale klimamodeller, og en vurdering af betydningen af klimaforandringer på økosystemer til vands og til lands.

 

Bogen omhandler også stigninger i havniveauet, kysterosion og effekter på byområder. Desuden er der afsnit, der omhandler mulige årsager til regionale klimaforandringer og de globale effekter af øgede mængder af drivhusgasser, nemlig luftaerosoler og forandringer i arealdække.

 

Resultaterne i bogen viser, at det regionale klima allerede er begyndt at ændre sig og at dette forventes at fortsætte. Forudsigelser af fremtidige klimascenarier viser, at regionen sikkert bliver betydeligt varmere og vådere i nogle områder men tørrere i andre områder.

 

Bogens forfattere er 141 klimaforskere fra 12 lande.

 

BACC II er et projekt i Baltic Earth forskningsnetværket og bidrager til World Climate Research Programme. Læs mere om BALTEX Assessment of Climate Change for the Baltic Sea Basin (BACC) Læs mere om BALTEX Assessment of Climate Change for the Baltic Sea Basin (BACC).

 

Få ere information om bogen

 

Kontakt: Professor Ole Hertel, tlf. 8715 8514, mobil: 3018 3114 (vedrørende den nye bog), oh@envs.au.dk 
              Institut for Miljøvidenskab
              Aarhus Universitet
 

Den Europæiske Klimatilpasningskonference (European Climate Change Adaptation Conference) ECCA 2015 finder sted 12.-14 maj 2015 i Bella Center, København. Konferencen er et fælles initiativ ved tre forskningsprojekter finansieret gennem EU-Kommissionens 7. rammeprogram, nemlig BASE, RAMSES og ToPDAd, og holdes i samarbejde EU-Kommissionen.

Under temaetIntegrating climate adaptation action in science, policy, practice and business” giver ECCA en unik platform til diskussion af den seneste viden inden for klimatilpasning og relevansen af den viden for politik, erhverv og samfund.

ECCA 2015

Twitter: @ECCA15 / #ECCA15

DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen