Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

NOVANA 2018 giver status på naturens tilstand

Et samlet overblik og en række rapporter giver et billede af natur- og miljøtilstanden i Danmark for 2018.

05.12.2019 | Michael Strangholt

Resultaterne for NOVANA 2018 er offentliggjort i form af en række fagspecifikke rapporter og en sammenfattende rapport. (Foto: Colourbox.)

Den samlede oversigt over naturens og vandmiljøets tilstand og udvikling er nu tilgængelig for alle med offentliggørelsen af NOVANA-rapporterne for 2018.

NOVANA-rapporteringen består af en række fagspecifikke rapporter og en sammenfattende rapport. De fagspecifikke rapporter er baseret på data fra den nationale overvågning (NOVANA), der giver et datagrundlag til at beskrive tilstand og udvikling i vandmiljøet, luften (inkl. luftkvalitet i byerne), den terrestriske natur og en række arter. Den sammenfattende rapport resumerer konklusionerne fra de fagspecifikke rapporter og giver dermed et kortfattet nationalt overblik til politikere, statslige og kommunale myndigheder samt interesserede borgere.

Rapporterne i overvågningsprogrammet er udarbejdet af DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet i samarbejde med Miljøstyrelsen og De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS). Data stammer primært fra selve overvågningsprogrammet, men er suppleret med data fra kommunernes forsyningsenheder i forhold til spildevand og indvinding af drikkevand.

Den sammenfattende rapport er af hensyn til overskueligheden meget kortfattet. Det betyder, at en lang række oplysninger skal findes i de fagspecifikke rapporter.

Hvis man eksempelvis ønsker at kende den mængde kvælstof, som i 2018 strømmede ud til havet fra de danske vandløb, skal man kigge i den fagspecifikke rapport ”Vandløb 2018”. Vil man finde oplysninger om, hvordan kvælstof har påvirket udviklingen i havmiljøet, skal man læse i rapporten ”Marine områder 2018”, mens en beskrivelse af udviklingen af miljøstilstanden i søer kan findes i rapporten ”Søer 2018” og så fremdeles.

Nedenfor findes links til samtlige NOVANA-rapporter for 2018 fra DCE: 

Vandmiljø og Natur 2018 (NOVANA 2018 sammenfatning)
Atmosfærisk deposition 2018
Landovervågningsoplande 2018 (følger medio december)
Vandløb 2018
Søer 20178
Marine områder 2018

Status for naturtyper og arter kan findes her

Yderligere information om NOVANA kan findes på Miljøstyrelsens hjemmeside.

For oplysninger omkring NOVANA 2017, kontakt venligst DCE ved chefkonsulent Susanne Boutrup sub@dce.au.dk +4587158794 eller kommunikationskonsulent Michael Strangholt mis@dce.au.dk +4587151354.

DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen