Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Miljømillioner til Midtjylland

Snesevis af klimaprojekter har netop fået EU-støtte. DCE skal samle og dele viden.

16.12.2016 | Michael Strangholt

I dag underskriver Region Midtjylland en stor aftale om klimaprojekter til en værdi af knap 100 millioner kroner. Dagens aftale betyder, at der kommer over 50 millioner støttekroner fra EU til projekt, hvor DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi kommer til at bidrage med viden og kompetencer fra Aarhus Universitet.

”Coast 2 Coast Climate Change” er et 6-årigt klimatilpasningsprojekt, der handler om vand – åer, søer, marker, byer og kyster bliver pressede af øgede nedbørsmængder og ekstremt vejr. Udfordringen er at beskytte naturlige og menneskeskabte værdier.

Regionen, næsten alle de midtjyske kommuner og en række forsyningsvirksomheder er partnere i projektet, der består af en lang række lokale projekter.

I et af projekterne ønsker Samsø Kommune at skabe mere biodiversitet og rekreative muligheder for borgere og besøgende ved at finde alternative placeringer af anlæg til håndtering af voldsomme regnskyl og stormflod. Østkysten ligger meget lavt, hvilket ofte resulterer i oversvømmelser inde i landet ved kombination af for eksempel stærk storm og meget nedbør – det man kalder koblede hændelser.

Flere af de midtjyske byer får også nye tiltag mod de større vandmængder. Horsens er udfordret af vandløbene, der løber gennem byen fordi en stor del af bycentret ligger lavere end 1½ meter over normalvandstanden i Horsens Fjord. Her vil man se på muligheder for at sikre de lavest beliggende dele af byen mod oversvømmelser.

En del af projekterne vil blive udført i landområder, hvor oversvømmelser af marker og risiko for oversvømmelser i beboede områder nedstrøms kommer i fokus. Et eksempel herpå er Storåen.

Storåen har et opland på 830 km2 fordelt mellem tre kommuner; Ikast-Brande, Herning og Holstebro kommuner. Delprojektet "Storåen" bliver et samarbejde mellem de tre kommuner, der skal udvikle nye måder at tilbageholde vand på og dermed undgå oversvømmelser i Holstebro. Holstebro er udpeget som risikoområde i vandrammedirektivet.

Delprojeket er udviklet i samarbejde med landmænd og den lokale vandforsyning, og afprøver kombination af forskellige tilgange til klimatilpasning, som sammen med en række andre midler vil øge biodiversiteten og i sidste ende forbedre havvandsmiljøet ved at begrænse udledningen af gødningsstoffer.

Læs mere i pressemeddelelsen om bevillingen fra EU’s LIFE-program og se mere om de enkelte projekter på Coast 2 Coast Climate Change

 

 

DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen