Aarhus Universitets segl

Marsvin optælles i de indre danske farvande i juli

DCE er i disse dage i gang med en større optælling af marsvinebestanden i Kattegat, Bælthavet, Øresund og den vestlige Østersø.

Forskere fra Aarhus Universitet er i disse dage i gang med en større optælling af marsvinebestanden i Kattegat, Bælthavet, Øresund og den vestlige Østersø. Marsvinebestanden, der er genetisk adskilt fra marsvinene i den indre Østersø og Nordsøen, er tidligere optalt i hhv. juli 1994 og juli 2005. Dengang indikerede optællingerne en nedgang i bestanden og det skal nu undersøges om tendensen fortsætter. Optællingen foregår fra det svenske forskningsskib ”Skagerak” i de første tre uger af juli 2012.

Ombord er 4 forskere fra Aarhus Universitet, Institut for Bioscience samt yderligere 5 observatører fra Tyskland, Frankrig, Holland og Spanien. Optællingen foregår i et samarbejde mellem Sverige, Tyskland og Danmark. Ved at sejle ad tilfældigt udlagte linier på kryds og tværs i hele området og tælle marsvin med en fastlagt metode, kan det totale antal marsvin i området beregnes. Resultaterne vil foreligge til efteråret.

For mere information kontakt:

Togtleder Signe Sveegaard +45 28951664
DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi
Institut for Bioscience, Aarhus Universitet

Læs mere om SCANS II optællingen i 2005 på Aarhus Universitets hjemmeside