Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Markant flere professorer på DCE-institut

Institut for Miljøvidenskab er i færd med at seksdoble antallet af professorer. Oprustningen skal styrke instituttets forskning for at stå stærkere i den internationale konkurrence, men styrker ligeledes myndighedsbetjening og undervisning.

30.05.2014 | Steen Voigt

Ph.d.-studerende Zuzana Frkova i et af instituttets laboratorier på AU Roskilde. Foto: Lise Balsby, AU

Ph.d.-studerende Zuzana Frkova i et af instituttets laboratorier på AU Roskilde. Foto: Lise Balsby, AU

Af Jens Christian Pedersen

Instituttet er sammen med Institut for Bioscience Aarhus Universitets primære leverandør af forskningsbaseret miljø- og naturviden til myndighederne og andre interessenter gennem DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi.  

Målet for institutleder Niels Kroer er inden for en kort årrække at have i alt 12 professorer, to for hver af instituttets seks sektioner.  

”Det er en bevidst strategi for at tiltrække og fastholde de dygtigste forskere,” siger Niels Kroer.

Foreløbig er fire professorer ansat i løbet af vinteren, så instituttet nu har seks professorer.

”Vi er nødt til at have de allerbedste forskere for at kunne stå os i konkurrencen om forskningsmidler. Det gælder både i Danmark og internationalt. Men det giver også et signal i forhold til vores myndighedsbetjening, at der står en professor bag en undersøgelse. Flere af vores professorer er jo kraftigt involveret i myndighedsbetjeningen – og skal fortsat være det. Det samme vil gælde for de nye planlagte professorater inden for miljøkemi og miljøgeografi,” siger Niels Kroer.

Oprustningen skal også styrke opbygningen af universitetets kommende kandidatuddannelse i miljøvidenskab.

Miljøvidenskabs professorer 

Mette Termansen, professor i miljøøkonomi
Mikael Skou Andersen, professor i policy analyse
Jørgen Brandt, professor i atmosfærisk modellering
Ole Hertel, professor i modellering af luftforurening
Henrik Skov, professor i atmosfærekemi
Lars H. Hansen, professor i molekylær mikrobiel økologi

Desuden er Ole Raaschou-Nielsen fra Kræftens Bekæmpelse udnævnt til adjungeret professor i helbredseffekter af luftforurening.

Instituttet håber inden for en kortere periode at kunne opslå to professorater inden for miljøkemi og miljøgeografi, mens de resterende professorater forhåbentlig kan blive besat indenfor to-tre år.

Kontakt: Institutleder Niels Kroer 8715 8701, nk@dmu.dk
              Institut for Miljøvidenskab, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi
              Aarhus Universitet 

Instituttets hjemmeside

DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen