Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Kraftigt iltsvind i sydøstjyske og fynske farvande fortsatte i oktober

Det Sydfynske Øhav og det sydlige Lillebælt med tilstødende fjorde var midt i oktober fortsat udsat for kraftigt og udbredt iltsvind, mens iltforholdene i Limfjorden forbedredes fra midt i september og ind i oktober.

30.10.2014 | Steen Voigt

havmiljø

Det viser årets næstsidste iltsvindsrapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet.

Det milde efterår med relativt høje temperaturer og overvejende svage vinde har i stor udstrækning fastholdt det iltsvind, som udviklede sig hen over sommeren og i starten af efteråret. Flere steder blev der registreret iltfrie forhold i bundvandet og frigivelse af svovlbrinte.

Udover de nævnte områder var der udbredt moderat iltsvind i Aarhus Bugt-området (kraftig iltsvind i Knebel Vig), det nordlige Bælthav, det sydlige Kattegat, Øresund, Arkonabassinet vest for Bornholm og i et område syd for Lolland-Falster strækkende sig ned i Lübeck Bugt. Det har ikke været muligt at redegøre for, om det iltsvind, der udviklede sig i det centrale Kattegat i september, blev fastholdt, da der i rapporteringsperioden ikke er foretaget målinger i området.

Seniorrådgiver Jens Würgler Hansen, der står for iltsvindsrapporten, siger, at en længere periode med blæsevejr eller en kraftig kuling formentlig er nødvendig for, at iltforholdene i Mariager Fjord, det sydlige Lillebælt og i Det Sydfynske Øhav afgørende forbedres for i år.

DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi offentliggør årets sidste iltsvindsrapport den 28. november. Rapporterne udarbejdes i samarbejde med Naturstyrelsen og svenske og tyske institutioner.

Kontakt: Seniorrådgiver Jens Würgler Hansen, tlf. 8715 8805, jwh@bios.au.dk  
              DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi
              Institut for Bioscience, Aarhus Universitet

Iltsvind i de danske farvande i september-oktober 2014. Rapporteringsperiode: 18. september – 22. oktober. Jens Würgler Hansen, David Rytter & Thorsten J. Skovbjerg Balsby. 2014. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi. 18 s.

Iltsvindsrapporten

DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen