Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Jægere nedlægger færre rådyr, men flere kaniner

I dag offentliggøres den seneste statistik for vildtudbyttet i Danmark for jagtsæsonerne 2014/15 og 2015/16.

04.07.2016 | Michael Strangholt

Selv om tallene fra den seneste jagtsæson er foreløbige, er der interessante træk at spore, når det gælder udviklingen inden for jagt.

I notatet ”Vildtudbyttestatistik for jagtsæsonerne 2014/15 og 2015/16” fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi viser den foreløbige opgørelse, at der er sket et fald i udbyttet blandt syv ud af 16 pattedyrarter, og et fald på 5,9 % i det samlede udbytte af pattedyr i den seneste jagtsæson. Tilbagegangen skyldes mest et fald i rådyrudbyttet på næsten 10 %. Faldet i antallet af nedlagte rådyr er formentlig en afspejling af den tilbagegang, som mange jægere har oplevet i lokale bestande.

Omvendt er der andre arter, hvor udbyttet er steget. Den mest markante ændring i udbyttet blandt pattedyrene er stigningen på mere end 80 % i udbyttet af vildkanin, som især skyldes, at den lille bestand på øen Vejrø ved Samsø er steget voldsomt.

I de senest to jagtsæsoner har man som jæger kun kunnet få fornyet sit jagttegn, hvis man har indberettet, hvor mange dyr, man har nedlagt i den foregående jagtsæson. Det giver en mere præcis statistik over udbyttet og de forskellige vildttyper, men også hvem der nedlægger hvad.

Blandt andet kan man se, at kvindelige jægere i gennemsnit nedlægger lidt over 10 stykker vildt på en sæson, hvor mandlige jægere i snit har 25 stykke vildt under bæltet, når sæsonen er slut.

Statistik over vildtudbyttet

Vildtudbyttestatistikken er en database, der indeholder oplysninger om jægere og nedlagt vildt i Danmark.

Alle jægere har pligt til at indberette det vildt, som de personligt har skudt eller fanget ved jagt og/eller regulering i den forløbne jagtsæson. En jæger kan ikke få jagttegn for en ny sæson, før han/hun har indberettet vildtudbytte for den foregående sæson.

Foruden de lovpligtige oplysninger har jægerne mulighed for på frivillig basis at indberette detaljerede oplysninger (fx køn, alder, vægt, jagtmåned) for det nedlagte hårvildt.

Oplysningerne indsamles af Naturstyrelsen og bearbejdes af DCE - Nationalt Center for  Miljø og Energi, Aarhus Universitet (AU), som også står for vedligeholdelse og drift af databasen. 

Læs notatet ”Vildtudbyttestatistik for jagtsæsonerne 2014/15 og 2015/16” her.

DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen