Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Iltsvind stort set uændret fra september til oktober

Iltsvindets udbredelse og styrke i de indre danske farvande midt i oktober var i store træk som midt i september, viser årets næstsidste iltsvindsrapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet.

01.11.2013 | Steen Voigt

Ålegræs

Ålegræs. Foto: Peter Bondo Christensen

Iltsvindet var forværret i nogle områder, mens det var forbedret i andre områder. Især sårbare områder som Mariager Fjord, det sydlige Lillebælt og tilstødende fjorde og Det Sydfynske Øhav var påvirket af kraftigt iltsvind. Dette gjaldt også området fra Femern Bælt ned i Lübeck Bugten. Desuden var der en for årstiden usædvanlig stor udbredelse af iltsvind i det nordlige Bælthav, mens der kun var en meget begrænset udbredelse af iltsvind i Limfjorden.

Denne fastholdelse af iltsvindets udbredelse og styrke fra september til oktober skyldes formodentlig, at der fra midt i september til midt i oktober har været højere bundvandstemperaturer end gennemsnitligt og overvejende svage vinde.

Vigtigst for udviklingen af iltforholdene er de svage vinde, som har været dominerende siden juni, hvilket har stabiliseret vandmasserne og givet iltsvindet ro til at udvikle sig. Der har været en kortere periode med mere vind i starten af oktober, som de fleste steder dog ikke var tilstrækkelig til at opblande vandmasserne.

Se udbredelsen af iltsvindet i oktober på kortet herunder:

Modelleret iltsvindsudbredelse oktober 2013

Udbredelse af iltsvind modelleret ud fra målinger foretaget 14.-24. oktober 2013.

DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi offentliggør årets sidste iltsvindsrapport den 29. november. Rapporterne udarbejdes i samarbejde med Naturstyrelsen og svenske og tyske institutioner.

Kontakt: Seniorrådgiver Jens Würgler Hansen, tlf. 8715 8805, jwh@dmu.dk  
              DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi 
              Institut for Bioscience, Aarhus Universitet

Iltsvind i de danske farvande i september-oktober 2013. Jens Würgler Hansen, Ole Manscher & Thorsten J. Skovbjerg Balsby. Aarhus Universitet. DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi. 17 s.

Iltsvindsrapporten

DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen