Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Offentligheden / Pressen

Iltforhold væsentligt forbedret i de danske farvande

I november blev arealet med iltsvind i de indre danske farvande markant mindre.

Kraftigt blæsevejr i starten af november har reduceret iltsvindets udbredelse og intensitet markant, så det samlede areal med iltsvind nu udgør kun en tiendedel af arealet for en måned siden.

Iltsvindsarealet er samtidig betydeligt mindre end på samme tid sidste år, hvor et tre gange så stort areal var ramt af iltsvind. På flere lokaliteter var der sidst i oktober iltfrit ved bunden, som frigav den giftige forbindelse svovlbrinte. Men efter blæsevejret i begyndelsen af november var det kraftige iltsvind forsvundet, og der var kun spredte forekomster af moderat iltsvind i de indre danske farvande ud over et udbredt område med overvejende kraftigt iltsvind i Femern Bælt.

Det samlede areal berørt af iltsvind i de indre danske farvande udgjorde knap 350 km2 midt i november, heraf var godt 25 % påvirket af kraftigt iltsvind.

Det viser årets sidste iltsvindsrapportering, som DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet har lavet på baggrund af Miljøstyrelsens målinger i perioden 24. oktober til 18. november.

Trods det kraftigt udbredte iltsvind tidligere i 2020, er der nu mindre udbredt iltsvind end på samme tid sidste år.(Ill.: Iltsvindsrapporteringen okt-nov 2019 og iltsvindsrapporteringen okt-nov 2020).

Vinden vender iltsvindet
Det er især blæst, der har skabt forbedrede iltforhold. I starten af november var der flere dage med vind op til stormende kuling. Vinden fik iltholdigt bundvand til at strømme ind i de indre danske farvande.

Den væsentlige forbedring af iltforholdene skete i november efter den kraftige blæst først på måneden. Det bevirkede, at nyt bundvand med et forøget iltindhold dels fortrængte og dels blandede sig med det mere iltfattige bundvand. 

Den markant forbedrede iltsvindssituation midt i november betyder ifølge rapporten, at der formodentlig ikke vil forekomme mere udbredt iltsvind i år. 

Målinger fra ind- og udland
Rapporteringen beskriver de aktuelle iltforhold i de danske farvande i perioderne juli-august, august-september, september-oktober og oktober-november. Perioderne dækker det tidsrum, hvor iltsvind typisk er mest udbredt.

Notaterne er udarbejdet af DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus universitet i samarbejde med Miljøstyrelsen (MST) samt svenske og tyske institutioner. Grundlaget for rapporteringen er MST’s målinger af iltindholdet i danske farvande og svenske og tyske myndigheders målinger i tilgrænsende farvandsområder. På baggrund af aktuelle målinger udarbejder DCE nationale stationskort og fladeudbredelseskort over iltforholdene i de indre farvande samt fladeudbredelseskort for udvalgte lokale områder.

Læs hele notatet "Iltsvind i danske farvande – oktober-november 2020" her.

Læs mere om baggrunden for iltsvind her. 

For yderligere oplysninger, kontakt venligst DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ved seniorrådgiver Jens Würgler Hansen, tlf. 87 15 88 05, e-mail jwh@bios.au.dk