Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Hjemmeside for Forskernetværk for Klimatilpasning

Forskernetværket for klimatilpasning får med ny hjemmeside sin egen kanal til udveksling af nyheder og orientering om aktiviteter og arrangementer.

28.08.2013 | Steen Voigt

Oversvømmelse ved Hellerup efter skybruddet i juli 2011. Foto: Banedanmark

Forskernetværk for Klimatilpasning er et forum for samarbejde og videndeling mellem de danske forskningsinstitutioner, der arbejder med forskning i klimatilpasning. Netværket skal identificere behov, muligheder og udfordringer for dansk forskning inden for klimatilpasning, også i en international sammenhæng, og bidrage til at styrke klimatilpasningens plads på den nationale dagsorden. Netværket arrangerer møder og deler information om forskningsresultater og kommende arrangementer.

På hjemmesiden – klimatilpasning.au.dk - vil der fremover være nyheder om klimatilpasning fra netværkets medlemmer, en liste over relevante arrangementer, information om netværkets aktiviteter samt information fra det tidligere KFT. Tilmeld dig allerede nu nyhedsbrevet om klimatilpasning.

Foreløbig deltager De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS), Danmarks Meteorologiske Institut (DMI), Roskilde Universitet (RUC), Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Københavns Universitet (KU), DHI og Aarhus Universitet (AU) i netværket.  

Kontakt: Chefkonsulent Anja Skjoldborg Hansen, 8715 1302, ash@dmu.dk
              DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi
              Aarhus Universitet 

Læs også: Nyt netværk for forskning i klimatilpasning       

DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen