Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Her er din affalds-adfærd

Ny undersøgelse sætter pris på danskernes villighed til at sortere affald.

20.11.2018 | Michael Strangholt

(Foto: Colourbox).

Hvis Danmark skal øge sorteringen og dermed genanvendelsen af affald fra husholdningerne, er det nødvendigt at lave forskellige tiltag for forskellige grupper i befolkningen. Der er nemlig store forskelle i, hvordan vores holdninger og indkomst påvirker vores indstilling til at sortere vores efterladenskaber.

Det er en af konklusionerne i et nyt forskningsprojekt, der opdeler danskernes vaner og indstilling, når det kommer til at sortere vores affald. Og med ambitioner både i Danmark og EU om at genanvende langt flere ressourcer end i dag, er det nødvendigt at få genbrugt husholdningsaffald.

I rapporten ” Forbrugere i en cirkulær økonomi: Socioøkonomisk analyse af danske

husstandes affaldssorteringsadfærd” fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi beskriver forskere fra Aarhus Universitet og Københavns Universitet, hvordan der er forskelle på vores opfattelser af affaldssortering, og hvordan disse påvirker vores adfærd, når vi skal af med skraldet.

Over 1000 hustande har medvirket i undersøgelsen, som blandt andet forsøger at beregne den økonomiske værdi af affaldssortering for den enkelte husholdning og hvordan forhold som job, indtægt, køn, alder og landsdel påvirker, hvordan vi gerne (eller ikke så gerne) vil sortere vores affald. Den praktiske del med udsendelse af undersøgelsen og indsamling af besvarelser er udført af firmaet Userneeds.

Resultaterne fra forskningsprojektet viser, at danske husholdninger generelt er positivt indstillede i forhold til at sortere husholdningens affald. Samtidig viser de statistiske analyser i forskningsprojektet, at husholdningerne kan inddeles i fire typer baseret på hvilke affaldssorteringssystemer, man foretrækker: ”De ubeslutsomme”, ”sorteringsentusiasterne” ”modstandere af hyppig tømning” og ”modstandere mod sortering af bioaffald”.

Studiet indeholder ikke en værdiansættelse af miljøeffekten, men ser alene på, hvilken værdi forbrugerne tillægger forskellige former for affaldssortering.

Affaldssortering koster ikke det samme for alle

For at blive klogere på, hvordan vores affaldssortering i hjemmene kan bidrage til en cirkulær økonomi, forsøger forskerne bag studiet at sætte kroner og øre på den tid, som vi bruger på at sortere vores affald.

Forskerne bag projektet anslår på baggrund af beregninger ud fra folks indkomst og tidsforbrug ved affaldssortering, at den indirekte værdi af affaldssortering af forbrugerne bliver vurderet til at ligge mellem 21 og 47 kroner i timen.

Resultaterne fra forskningsprojektet viser, at det er vigtigt at tage højde for, at der er forskelle blandt både tilgangen til at affaldssortere og hvad den enkelte mener, at ”det er værd”. Med andre ord peger rapporten på, at når der skal designes nye typer af affaldssorteringssystemer, bør man se på hvilke typer adfærd, der dominerer et område for derved at sikre mere effektive systemer og ikke mindst opbakning i befolkningen til at sortere affaldet.

For eksempel er der blandt de forskellige typer forbrugere forskel i præferencerne for affaldsindsamlingssteder for eksempelvis farligt affald og bioaffald. Nogle er mere positive overfor at skulle aflevere farligt affald på en genbrugsstation, selv om det tager længere tid, mens andre er mindre tilbøjelige til at sortere skidtet, når det bliver opfattet som et mindre værdifuldt tidsforbrug.

Læs rapporten: "Forbrugere i en cirkulær økonomi: Socioøkonomisk analyse af danske husstandes affaldssorteringsadfærd” her. 

For yderligere oplysninger, kontakt venligst DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, seniorforsker Anders Branth Pedersen, abp@envs.au.dk eller tlf: 87 15 85 45.

DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen