Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Fortsat kraftigt iltsvind i det sydlige Lillebælt

Relativt høje temperaturer i bundvandet og stillestående vand den seneste måned er hovedårsagen til, at årets iltsvind er længere tid om at fortage sig end ventet. Det viser året tredje iltsvindsrapport.

01.11.2019 | Michael Strangholt

I de danske farvande var iltsvindet i september/oktober særlig slemt i det sydlige Lillebælt og tilstødende områder samt i Ærøbassinet i Det Sydfynske Øhav. I Aabenraa og Flensborg Fjord blev der frigivet giftig svovlbrinte fra havbunden.

Det viser den nyeste iltsvindsrapport fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet. Iltsvindrapporterne bliver lavet på baggrund af målinger foretaget af Miljøstyrelsen, og udgives fire gang i løbet af efteråret, hvor iltsvind i de danske farvande traditionelt er mest udbredt.

I Limfjorden ser iltsvindet ud til at være overstået for i år. Mens det fortsat står skidt til i Aabenraa Fjord og Flensborg Fjord. Derimod var iltsvindet på retur sidst i september i blandt andet Sejerøbugten og Hjelm Bugt, men vendte tilbage i løbet af oktober.

Iltforholdene varierede meget i løbet af rapporteringsperioden (19. september - 24. oktober).  Det blæste en del nogle dage midt i september, mens vinden generelt var svag i oktober.  Den kraftige blæst skabte omrøring i vandsøjlen, hvorved en del af det iltfattige bundvand blev udskiftet med iltrigt overfladevand.

Men den efterfølgende periode med svage vinde styrkede atter lagdelingen, og iltsvindet vendte derfor tilbage. Dén proces blev yderligere stimuleret af de relativt høje temperaturer i bundvandet.

Det samlede areal berørt af iltsvind i de indre danske farvande i oktober var noget mindre end i september, men markant større end på samme tid sidste år.

Det samlede areal berørt af iltsvind i de indre danske farvande (inden for EEZ-linjen) udgjorde knap 1.350 km2 midt i oktober, hvoraf godt 50 % var påvirket af kraftigt iltsvind. Det samlede areal var godt 20 % mindre end midt i september men fire gange større end på samme tidspunkt sidste år, hvor der var storm og langvarig kraftig blæst sidst i september.

DCE udsender hvert år fire iltsvindsrapporter for perioderne juli-august, august-september, september-oktober og oktober-november. Perioderne dækker det tidsrum, hvor iltsvind typisk er mest udbredt.
Den omtalte  rapport giver en status for den aktuelle udvikling og udbredelse af iltsvind i de indre farvande i perioden fra 19. september til og med 23. oktober 2019.

Læs hele rapporten ”Iltsvind i de danske farvande i september-oktober  2019” her.

For yderligere oplysninger, kontakt venligst DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ved seniorrådgiver Jens Würgler Hansen, tlf. 87 15 88 05, e-mail jwh@bios.au.dk.

DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen
Tags: iltsvind, lillebælt, næringsstoffer