Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Foreløbige NOVANA-resultater præsenteres

Udkast til NOVANA-rapporterne for 2018 bliver fredag den 8. november fremlagt for en række interessenter, og de foreløbige rapporter bliver oversendt til Miljøstyrelsen. Nu venter en kommenteringsperiode før de endelige rapporter bliver offentliggjort i begyndelsen af december.

08.11.2019 | Michael Strangholt

Den foreløbige status på Danmarks natur er netop blevet afleveret til myndighederne, efter Miljøstyrelsen tidligere på ugen har fået en orientering om de vigtigste fund i det faglige arbejde med NOVANA-rapporterne for 2018. Nu udestår en kommenteringsperiode, før DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi offentliggør de endelige rapporter den 5. december 2019.

NOVANA-programmet tilvejebringer det nødvendige dokumentations- og vidensgrundlag til at understøtte Danmarks overvågningsbehov og – forpligtelser, bl.a. i forhold til en række EU-direktiver inden for natur- og miljøområdet.

Programmet er løbende tilpasset overvågningsbehovene og omfatter overvågning af tilstand og udvikling i vandmiljøet og naturen, herunder den terrestriske natur og luftkvalitet. DCE har som en væsentlig opgave for Miljø- og Fødevareministeriet at bidrage med forskningsbaseret rådgivning til styrkelse af det faglige grundlag for miljøpolitiske prioriteringer og beslutninger. Som led heri forestår DCE den landsdækkende rapportering af overvågningsprogrammet inden for områderne ferske vande, marine områder, landovervågning, atmosfæren samt arter og naturtyper. Desuden laver DCE en sammenfatning af alle rapporterne.

Blandt de fremsendte rapportudkast findes rapporten om vandløb, der indeholder oplysninger om tilførslen af kvælstof til havet. Udkastet til rapporten kan findes her.

For oplysninger omkring NOVANA 2018, kontakt venligst DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ved chefkonsulent Susanne Boutrup sub@dce.au.dk +4587158794 eller kommunikationskonsulent Michael Strangholt mis@dce.au.dk +4587151354.

DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen