Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Fem scenarier for dieselbilernes fremtid i skærpede miljøzoner

Forskere har beregnet effekterne af forskellige tiltag rettet mod dieselkøretøjer i danske storbyer.

31.08.2018 | Michael Strangholt

Foto: Colourbox.

Det er især udledningen af partikler men også udledning af kvælstofoxider, der kan nedbringes ved at indføre skrappere krav til dieselkøretøjer i miljøzonerne i de store byer i Danmark.Det viser et nyt notat, som DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi har lavet for Miljø- og Fødevareministeriet (MFVM).

Forskerne bag notatet har beregnet, hvordan udledningen af partikler og kvælstofoxider vil blive påvirket ved fem forskellige stramninger af kravene til dieselkøretøjer i de danske storbyer. Miljø- og Fødevareministeriet har bedt forskerne regne på effekten af fem forskellige tiltag i forhold til, hvordan de vil påvirke både udledninger af partikler og kvælstofoxider, og hvordan luftkvaliteten påvirkes.  Beregningerne tager udgangspunkt i H.C. Andersens Boulevard i København.

I de fem scenarier er indgrebene i miljøzonerne klassificeret efter de såkaldte Euronormer, som køretøjer skal opfylde. Euro 6 er den reneste Euronorm, og er et krav for nye dieselpersonbiler siden 2015, for dieselvarebiler siden 2016 og for lastbiler og busser siden 2013. Definitionen af scenarier er:

Scenarie A - Skærpede krav til alle dieselkøretøjer t.o.m. Euro 4
Forbud mod alle dieselkøretøjer (person- og varebiler, lastbiler og busser) til og med Euro 4, mens ældre dieselkøretøjer kan fortsætte med at køre i miljøzonen, hvis de har eftermonteret partikelfilter. Euro 5 og 6 for alle dieselkøretøjer kan uhindret køre i miljøzonen.

Scenarie B - Skærpede krav til alle dieselkøretøjer t.o.m. Euro 5
Forbud mod alle dieselkøretøjer til og med Euro 5 (person- og varebiler, lastbiler og busser), mens ældre tunge dieselkøretøjer før Euro 5 kan fortsætte med at køre i miljøzonen, hvis de har eftermonteret partikelfilter. Euro 6 for alle dieselkøretøjer kan uhindret køre i miljøzonen.

Scenarie C - Krav om eftermontering af partikelfilter og SCR for tunge dieselkøretøjer (lastbiler og busser) t.o.m. Euro 5
Forbud til og med Euro 5 for tunge dieselkøretøjer (lastbiler og busser), mens ældre tunge dieselkøretøjer kan fortsætte med at køre i miljøzonen, hvis de har eftermonteret både partikelfilter og SCR (Selective Catalytic Reduction, dvs. NOx-reducerende udstyr). 

Scenarie D - Krav om eftermontering af partikelfilter og SCR for tunge dieselkøretøjer (lastbiler og busser) t.o.m. Euro 5 og skærpede krav til dieselvarebiler t.o.m. Euro 4
Forbud til og med Euro 5 for tunge dieselkøretøjer, mens ældre tunge dieselkøretøjer kan fortsætte med at køre i miljøzonen, såfremt de har eftermonteret både partikelfilter og SCR. Euro 6 for tunge dieselkøretøjer kan uhindret køre i miljøzonen. Endvidere forbydes dieselvarebiler t.o.m. Euro 4, således at dieselvarebiler skal være mindst Euro 5 for at køre i miljøzonen.

Scenarie E - Krav om eftermontering af partikelfilter og SCR for tunge dieselkøretøjer (lastbiler og busser) t.o.m. Euro 5 og skærpede krav til dieselvarebiler t.o.m. Euro 5
I scenarie E forbydes til og med Euro 5 for tunge dieselkøretøjer, mens ældre, tunge dieselkøretøjer kan fortsætte med at køre i miljøzonen, såfremt de har eftermonteret både partikelfilter og SCR. Endvidere forbydes dieselvarebiler til og med Euro 5, således at dieselvarebiler skal være Euro 6 for at køre i miljøzonen.

Scenarie B opnår samlet set den største procentvise reduktion i forhold til referencen for både kvælstofoxider og partikeludstødning i sammenligning med de øvrige scenarier. Det skyldes, at der i dette scenarie kræves Euro 6 for både lette og tunge dieselkøretøjer.

Baggrund om miljøzoner og euronormer

En miljøzone er defineret som et afgrænset geografisk område - typisk et tætbefolket byområde - hvor der gælder særlige bestemmelser for trafikkens emission. Den nuværende miljøzonelov blev vedtaget i 2006 og omfatter fem kommuner: Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune samt kommunerne med landets øvrige største byer: Aarhus, Odense og Aalborg. Kravene blev trinvist implementeret i 2008 og 2010.

Essensen i miljøzoner er at introducere renere Euronormer tidligere end det ville ske gennem naturlig udskiftning af bilparken. Gevinsten er, at man hurtigere opnår en forbedret luftkvalitet og dermed sparer nogle helbredseffekter i befolkningen.

Da Euronormerne løbende er blevet skærpet, kan man opnå en reduktion i emissionen ved at forbyde ældre køretøjer, som er konstrueret efter ældre emissionsnormer. De nuværende miljøzonekrav kræver, at lastbiler og busser skal overholde mindst Euro 4 eller have eftermonteret partikelfilter på tunge køretøjer underlagt ældre Euronormer.

Miljøzonens effekt ebber ud efter nogle år i takt med at den naturlige udskiftning af bilparken gør at flere og flere køretøjer overholder miljøzonekravene. Der var stadigvæk en mindre effekt af miljøzonen i 2015, men i 2020 er der kun marginal effekt tilbage. Der er derfor behov for at skærpe kravene i miljøzoneloven, hvis der fortsat ønskes en effekt af miljøzonen.

Læs notatet: ”Vurdering af 5 scenarier for skærpede miljøzoner – effekter på emission og på luftkvalitet” her.

For yderligere oplysninger, kontakt venligst seniorforsker Steen Solvang Jensen, ssj@envs.au.dk eller tlf.: +4530183127

DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen