Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nyheder

Du kan abonnere på nyhedsbrevet "Nyt fra DCE". Det orienterer om nye rapporter og andre publikationer fra DCE og om ny forskning og viden om naturen og miljøet i dansk, grønlandsk og europæisk sammenhæng. Tilmeld dig Nyt fra DCE.

Formålet med kortlægningen af luftkvaliteten langs statsvejnettet er at beskrive den geografiske variation. Foto: Søren Kjeldgaard, AU-foto

17.12.2015 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Luftkvaliteten langs statslige motor- og landeveje kortlagt

DCE har for Vejdirektoratet kortlagt luftkvaliteten for kvælstofdioxid og partikler langs de statslige motor- og landeveje i hele Danmark. Det er sket med modellen OML-Highway, som er udviklet af DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet.

03.12.2015 | Miljø, klima og energi, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Aarhus Universitets miljøforskning er i verdenseliten

Miljøforskningen ved Aarhus Universitet er den bedste i Danmark og rangerer som nummer 27 i verden på U.S. News Best Global Universities-ranglisten.

Ålegræs.

03.12.2015 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Bedre vilkår for ålegræs og tang i danske farvande i 2014

Der er nu flere tegn på, at reduktionen i næringsstofudledningen fra Danmark nu også har den forventede positive effekt på planter og dyr i fjorde og kystnære områder.

01.12.2015 | Kursus, Miljø, klima og energi, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Få inspiration og ny viden på korte efteruddannelseskurser i biologi

Mangler du viden om nyeste forskning og konkrete værktøjer i dit arbejde? Forskere ved Aarhus Universitet tilbyder forskningsbaseret efterdannelse inden for en række relevante emner, der dækker natur og miljø.

27.11.2015 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Årets iltsvind afblæst – stort set

Iltsvindets udbredelse i de danske farvande var markant reduceret midt i november sammenlignet med midt i oktober hovedsageligt som følge af det blæsende efterårsvejr.

DCE's bybaggrundsmålestation i København er placeret på taget af H.C. Ørsted Instituttet i Universitetsparken. Foto: Stephan Bernberg

10.11.2015 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Partikel-forurening igen i 2014 under grænseværdierne

Luftforureningen med partikler i Danmark blev også i 2014 målt til at ligge under EU’s grænseværdier for partikelstørrelserne PM₁₀ eller PM₂.₅ (partikler med en diameter mindre end 10, henholdsvis 2.5 mikrometer).

30.10.2015 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

’Lunt’ bundvand med til at fastholde iltsvind langt ind i oktober

Iltsvindet i flere danske farvande var midt i oktober både i udbredelse og intensitet enten på niveau med eller lidt større end udbredelsen midt i august og midt i september.

Det danske inspektionsskib Ejnar Mikkelsen i den nordlige del af Baffin Bugt Foto: Daniel Spelling Clausen

14.10.2015 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Kortlægning af følsomme områder langs Grønlands vestkyst fortsætter

Senest har forskerne gennemført undersøgelser i den nordligste del af Baffin Bugt og ved det isfrie havområde Nordvandet.

Krydstogtskibet Queen Victoria på vej gennem Øresund. Foto: Colourbox

05.10.2015 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Hurtig effekt på luftkvaliteten af nyt svovlkrav for skibsbrændstof

Skærpede krav fra 1. januar 2015 til indholdet af svovl i skibstrafikkens brændstof – fra 1 procent til 0,1 procent - er efter al sandsynlighed årsagen til et reduceret indhold af svovldioxid i luften med op til 50-60 procent.

Kobber og zink tilsættes svinenes foder som vækstfremmere, ligesom zinkoxid bruges medicinsk ved problemer med fravænningsdiarré hos smågrise. Foto: Jesper Rais, AU

05.10.2015 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Stigende indhold af kobber og zink i landbrugsjord

Tilførslen af kobber og zink med svinegylle har i perioden 1986-2014 øget koncentrationerne i jorden af de to metaller.

01.10.2015 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Ny regel sender jægernes indberetninger af vildtudbytte kraftigt op

Fra og med 2015 skal jægerne indberette deres vildtudbytte for den foregående jagtsæson, før de kan få udstedt jagttegn for den indeværende sæson.

25.09.2015 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Iltsvind syd for Fyn og i flere sydjyske fjorde fortsatte ind i september

Kraftig blæst midt i september bremsede dog iltsvindets udvikling og forbedrede iltforholdene i nogle områder.

22.09.2015 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Øget anvendelse af grøn biomasse har både potentiale og udfordringer

Et nyt notat giver overblik over de væsentligste potentialer og udfordringer, der ligger i en øget anvendelse af grøn biomasse i Danmark. Notatet indgår som fagligt grundlag for Det Nationale Bioøkonomipanels anbefalinger på området.

16.09.2015 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Nye data: Mindre partikelforurening fra brændeovne i København og på Frederiksberg end hidtil antaget

Brændeovnene i villaer, etageejendomme og kolonihaver i København og på Frederiksberg forurener væsentligt mindre med partikler og kvælstofoxider end hidtil estimeret.

Krydstogtskib ud for Qeqertarsuaq (Godhavn) på Diskoøen. Foto: David Boertmann

04.09.2015 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Oliespild største trussel fra skibstrafikken mod arter og økosystemer i Disko Bugt

Fem havområder i Disko Bugt og Store Hellefiskebanke ved Vestgrønland er af DCE og Grønlands Naturinstitut identificeret som særligt følsomme over for forstyrrelser relateret til en potentielt voksende skibstrafik i området, hvor oliespild vurderes at udgøre den største trussel.

28.08.2015 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Iltsvind i Lillebælt og omkring Fyn mere udbredt end forventet

Lillebælt og de sydjyske fjorde samt farvandene nord og syd for Fyn var sidst i august præget af iltsvind, der var mere udbredt end på samme tidspunkt sidste år.

Ulv i Skandinavisk Dyrepark, Djursland. Foto: Bo Skaarup, Naturhistorisk Museum

26.06.2015 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Danske ulve vælger hjortedyr til hovedret

Rådyr, dådyr og kronhjorte udgør størstedelen af de danske ulves føde.

Villum Research Station i Nordgrønland er med i kataloget. Stationen indvies af dronning Margrethe den 8. juli. Foto: Stephan Bernberg

26.06.2015 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

28 arktiske forsknings- og feltstationer føjet til INTERACT-katalog

73 forsknings- og feltstationer er med i det nyeste, netop udgivne INTERACT-katalog over landbaserede stationer i først og fremmest i Arktis, men også i europæiske og centralasiatiske alpine egne.

Kortnæbbede gæs ved polder-byen Klemskerke i Belgien. Foto: Roland François

17.06.2015 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Forvaltningsplan for kortnæbbet gås virker med overraskende hurtig effekt

Efter blot to år med international adaptiv forvaltning er bestanden af kortnæbbet gås reduceret til bestandsmålet på 60.000 gæs.

17.06.2015 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

DCE offentliggør sin årsberetning

Årsberetningen for 2013/14 fortæller i tekst og fotos om den brede vifte af forskningsbaseret rådgivning og overvågning inden for miljø og natur, der i regi af DCE foregår ved institutterne Miljøvidenskab og Bioscience.

”Energitårnet” i Roskilde pryder publikationens forside.

07.05.2015 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

DCE-publikation beskriver den danske indsats for ren luft siden 1970

Forskning, innovation, regulering og teknologi har i tæt samspil i de seneste godt 40 år reduceret luftforureningen i Danmark betragteligt for en lang række forurenende stoffer.

07.05.2015 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

DCE offentliggør arbejdsprogram 2015

Arbejdsprogrammet er udarbejdet i samarbejde med Institut for Bioscience og Institut for Miljøvidenskab.

En ny bog, der giver overblik over klimaforandringer og Østersøen, lanceres på en konference om klimatilpasning, som holdes i København i maj 2015. Foto: Colourbox

05.05.2015 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Ny bog om klimatilpasning med AU-forsker som medforfatter

Bogen om klimatilpasning i Østersøregionen lanceres ved klimatilpasningskonferencen European Climate Change Adaptation (ECCA 2015) i Bella Center i København 12.-14. maj.

Hvis landmænd langs Storåen lader deres marker oversvømme, kan man måske undgå situationer som denne i Holstebro i 2007. Foto: Janne Hansen

05.05.2015 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Landmænd kan hjælpe byboere mod oversvømmelser

Landmænd kan justere deres arealanvendelse for at hjælpe folk i byen med at undgå oversvømmelser, men landmændene kræver den rigtige økonomiske gulerod, viser et forskningsprojekt fra Aarhus Universitet.

Mange af de typiske rigkærsarter er enten sjældne, truede eller begrænsede til netop denne naturtype. Inden for de sidste 200 år har eksempelvis orkideen mygblomst været kendt fra 105 forskellige voksesteder, men er i dag kun kendt fra 21 voksesteder. Her mygblomst fra Orø. Foto: Erik Vinther

17.04.2015 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Trængt naturtype hjælpes bedst med masser af rent grundvand

Stop for flere næringsstoffer og sikring af masser af rent grundvand er de væsentligste virkemidler til at give en første hjælpende hånd til orkideen mygblomst og de øvrige plantearter i den særegne, men stærkt skrantende mosetype rigkær.

Viser resultater 201 til 225 ud af 424

Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Næste