Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nyheder

Du kan abonnere på nyhedsbrevet "Nyt fra DCE". Det orienterer om nye rapporter og andre publikationer fra DCE og om ny forskning og viden om naturen og miljøet i dansk, grønlandsk og europæisk sammenhæng. Tilmeld dig Nyt fra DCE.

19.08.2016 | Offentligheden / Pressen, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Regulering af skarv virker

Årets tælling af skarver i Danmark viser, at der i 2016 var 324 flere ynglepar i forhold til året før - en fremgang på 1 procent, og samlet set er bestanden stabil.

19.08.2016 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Renere luft over Danmark i fremtiden

Ny emissionsfremskrivning viser store reduktioner i mængden af farlige partikler frem mod 2030.

05.07.2016 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Grødeskæring kan ikke alene forhindre våde marker

En ny faglig udredning om brugen af grødeskæring i vandløb viser, at effekten af grødeskæring på afvanding af marker kan være kortsigtet.

04.07.2016 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Jægere nedlægger færre rådyr, men flere kaniner

I dag offentliggøres den seneste statistik for vildtudbyttet i Danmark for jagtsæsonerne 2014/15 og 2015/16.

21.06.2016 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen, BIOS

Fremgang for ynglefuglene i Vejlerne

2014 var et godt år for mange arter af ynglefugle i Nordeuropas største fuglereservat, Vejlerne mellem Thisted og Fjerritslev.

15.06.2016 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Jægere må skyde flere gæs

Der er kommet flere kortnæbbede gæs, og det lune forår på ynglepladserne på Svalbard giver gode betingelser for ynglen.

08.06.2016 | Offentligheden / Pressen, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Nye vurderinger og anbefalinger om fuglelivet i Tøndermarsken

Flere våde enge og færre døde får vil kunne give flere vadefugle i Tøndermarsken, anbefaler ny rapport.

04.06.2016 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, BIOS, Offentligheden / Pressen

Pressemeddelelse: Medie-fejl om forskerfyring

I de seneste dage har en række medier viderebragt fejlagtige oplysninger om, at en forsker ved Aarhus Universitet skulle være blevet afskediget. Dette er ikke korrekt.

02.06.2016 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Ulveovervågningen i Danmark – ny organisation og initiativer

DCE - National Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet og Naturhistorisk Museum (NHMA) overvåger ulvebestanden i Danmark og sørger for DNA-kontrol af spytprøver fra rovdyr, der har dræbt husdyr, for Ministeriet for Miljø og Fødevarer.

31.05.2016 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Medarbejdere, Institut for Miljøvidenskab, Offentligheden / Pressen

ST Public Sector Consultancy Award 2016

ST Public Sector Consultancy Award 2016 tildeles seniorforsker Thomas Ellermann, Institut for Miljøvidenskab.

26.05.2016 | Offentligheden / Pressen, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

DCE offentliggør årsberetning for 2015

Årsberetningen for 2015 fortæller i tekst, tal og billeder om den brede vifte af forskningsbaseret rådgivning og overvågning inden for miljø og natur, der i regi af DCE foregår på institutterne Miljøvidenskab og Bioscience ved Aarhus Universitet.

25.05.2016 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen, BIOS, Havpattedyrforskning

Marsvin er konstant på jagt

Marsvinet hører til blandt havets mest effektive rovdyr, viser et nyt studie.

19.05.2016 | Offentligheden / Pressen, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Gammel guldmine sviner mindre

Den lukkede guldmine i Nalunaq i Grønland ser ikke ud til at forurene miljøet yderligere, viser ny rapport.

12.05.2016 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen, BIOS

Færre gæs med hagl i kroppen

Antallet af kortnæbbede gæs med hagl i kroppen i Norge og Danmark er faldet siden 1990’erne, viser ny undersøgelse. Nyt notat fra DCE peger på, at det skyldes bedre jagtvaner.

04.05.2016 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

DCE-KRONIKKEN: Udviklingen i luftkvalitet i Danmark – myter, fakta og perspektiver

Luftforurening fylder meget i danskernes bevidsthed. Og med god grund: 4000 for tidlige dødsfald og samfundsudgifter på op mod 30 milliarder kroner om året er prisen for den menneskeskabte luftforurening alene i Danmark.

04.05.2016 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Uvist om marsvin er ramt af gødningsudslip

Lytteposter i Lillebælt har revet sig løs, og forskerne kan derfor ikke endnu sige noget om, hvordan ulykken på Fredericia Havn påvirker de små hvaler.

03.05.2016 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Færre blisgæs i Disko Bugt-området

En optælling af fældende fugle ved Disko-øen og den yderste halvdel af Nuussuaq-halvøen viser flere ederfugle og færre blisgæs.

03.04.2016 | Offentligheden / Pressen, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Konklusioner om bæredygtig krondyrforvaltning står ved magt

En skrivefejl omkring aldersfordeling ved død blandt danske kronhjorte er blevet rettet i en rapport fra 2014. Rettelsen får ingen betydning for rapportens konklusioner og anbefalinger.

18.03.2016 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Ny viden om danske sæler viser et mere nuanceret billede i forhold til fiskeriet

Når de danske fiskere kaster garnet, er der garanti for, at der er flere med interesse i fangsten. Sælbestanden i de danske farvande er nemlig steget kraftigt de seneste 40 år, efter at sælen i Danmark en overgang nærmest var udryddet.

15.03.2016 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Undersøgelser i Nordsøen viser mikroplast i alle bundprøver

Ti ud af ti prøver fra bunden af Nordsøen indeholder mikroplast. Det fastslår en ny rapport fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi.

01.03.2016 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Så meget koster forureningen fra brændeovne

Omkring 550 mennesker dør for tidligt hvert år i Danmark af partikelforurening fra brændeovne, viser nye beregninger.

26.02.2016 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Præcisering af DNA-analyser af ulv i Danmark

I sidste uge blev der i medierne sået tvivl om oplysningerne om antallet af ulve, som i de senere år har været i Danmark.

23.02.2016 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Hvad er baseline egentlig for noget?

Der har i den sidste tid været en intens interesse for regeringens landbrugspakke, og hvordan kvælstofregnskabet er blevet til.

23.02.2016 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Universitetsrådgivning sikrer faglig kvalitet

Debatindlæg i Børsen af Hanne Bach, direktør, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet og Niels Halberg, direktør, DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, Aarhus Universitet.

19.02.2016 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

DNA-analyser af ulv er ikke helt ude i skoven

Forskere star fast på forekomsten af ulve i Danmark.

Viser resultater 201 til 225 ud af 464

Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Næste