Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nyheder

Du kan abonnere på nyhedsbrevet "Nyt fra DCE". Det orienterer om nye rapporter og andre publikationer fra DCE og om ny forskning og viden om naturen og miljøet i dansk, grønlandsk og europæisk sammenhæng. Tilmeld dig Nyt fra DCE.

05.07.2018 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Fortsat fald i luftforureningen i de danske byer

Nye modelberegninger viser, at de negative effekter på menneskers helbred som følge af luftforurening er faldet med over en tredjedel de sidst knap 30 år i Danmark.

04.07.2018 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Ny bog om miljøregulering af råstofaktiviteter i Grønland

”Miljø og råstoffer i Grønland” fortæller om, hvordan de forskellige råstofaktiviteter foregår og om de erfaringer, rådgivere og myndigheder i dag har med miljøregulering af råstofaktiviteter i Grønland.

25.06.2018 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Effekter af indgreb mod dieselbiler i København

Forskere har vurderet hvordan strammere krav i miljøzonen i København vil påvirke emissioner fra trafikken.

08.06.2018 | Offentligheden / Pressen, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

DCE offentliggør årsberetning for 2017

Årsberetningen fortæller om den brede vifte af forskningsbaseret rådgivning og overvågning inden for miljø og natur fra Aarhus Universitet.

Foto fra vildtkamera fra den 3. oktober 2017, der viser fem ud af de otte danskfødte ulvehvalpe i Vestjylland. Foto: Thomas Boesdal, Søren Krabbe, Jonas Siim Jensen, Mads Skamris, Naturhistorisk Museum, Aarhus & Aarhus Universitet.

01.06.2018 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Danske ulvehvalpe udvandrer til Tyskland

Der er nu fundet spor efter tre af de danskfødte ulvehvalpe i Tyskland. Én er død efter påkørsel.

25.05.2018 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Nyt notat om problemulve

Oversigt over definitioner og regulering af problemulve i andre lande.

18.05.2018 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Et Arktis i forvandling kræver planlægning

Øget skibstrafik, mindre fangst, flere turister, vildere vejr med flere ulykker til følge og invasion af nye arter. Det er nogle af de problemer, Grønland står over for i fremtiden. En ny rapport giver nu gode råd til at håndtere forandringerne.

18.05.2018 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen, Havpattedyrforskning

Ny model viser, hvordan vindmøllebyggeri til havs påvirker marsvin

Energiselskaber og myndigheder har fået et nyt værktøj til at forudsige, hvordan byggeri af havvindmølleparker påvirker havets pattedyr.

30.04.2018 | Offentligheden / Pressen, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

NOVANA 2016 offentliggjort

Nu er der et opdateret, samlet billede af udviklingen i dansk natur og vandmiljø.

25.04.2018 | Offentligheden / Pressen, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Nye anbefalinger om støj- og luftforurening i Region Hovedstaden

Nye studier fra DCE og COWI viser de mest effektive muligheder for at nedbringe støj- og luftforurening i Region Hovedstaden.

25.04.2018 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Ulveunger søger uden for territoriet

Statusrapport for den nationale ulveovervågning for 1.kvartal 2018

15.04.2018 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Institut for Bioscience, Offentligheden / Pressen

Assens bliver hele landets laboratorium for grødeskæring

Forskere fra AU vil finde den bedste måde at lede vand i små vandløb væk fra markerne og samtidig sikre et godt vandmiljø.

15.04.2018 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Institut for Bioscience, Offentligheden / Pressen

Statusrapport for ulve i Danmark

Første kvartalsrapport fra det nationale overvågningsprogram for ulv.

Skarven fylder mere og mere i overvintringsområderne, og derfor er fiskere, opdrættere og myndigheder interesseret i mulige forvaltningstiltag.

09.04.2018 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen, Institut for Bioscience

Europas skarver blander sig om vinteren

30 års mærkning af skarver i hele Europa giver ny viden til eventuel regulering.

05.04.2018 | Workshop, Miljø, klima og energi, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Interkalibrering af fytoplankton 2018

Det Marine Fagdatacenter (M-FDC)/ DCE-Nationalt Center for Miljø og Energi inviterer medarbejdere fra Miljøstyrelsen (MST), konsulenter og andre interessenter til interkalibrering af fytoplankton (arts- og biomassebestemmelse) indenfor rammerne af Det nationale overvågningsprogram for vandmiljø og natur 2017-21 (NOVANA).

15.03.2018 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Ny indsamling af viden om fosfor

Al viden om fosfor som ressource skal samles i nyt overblik.

Blandt oplægsholderne var professor Jørgen E. Olesen fra Aarhus Universitet, som startede workshoppen med en præsentation af, hvordan kvælstofudvaskningen beregnes. Foto: Michael Strangholt

06.03.2018 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Aarhus Universitet holdt åben faglig debat om regnemodel bag landbrugspakken

Aarhus Universitets model for kvælstofudvaskning, NLES4, blev diskuteret på faglig workshop 1. marts.

28.02.2018 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Fortsat lavere forurening fra luft til jord

Færre stoffer til land- og havområder via atmosfærisk deposition.

27.02.2018 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Hør om status for ulven i Danmark

Seniorforsker Peter Sunde fra DCE fortæller om muligheder og udfordringer i forvaltningen af de danske ulve.

26.02.2018 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Nye beregninger af fejlbehæftede kvælstof- og fosforanalyser

Modeller til korrektion af analyserede koncentrationer af total kvælstof og total fosfor.

07.02.2018 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Dårlig ynglesæson ved Vadehavet

Dårligt vejr ødelagde yngleforsøg for flere fugle ved Vadehavskysten

30.01.2018 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

NOVANA-rapporter for Søer, Vandløb, Fugle og Arter

Nu offentliggøres fire af årets rapporter fra naturovervågningsprogrammet.

16.01.2018 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Nye scenarier for skibes forurening i Arktis

Renere brændstof og effektive motorer mindsker forureningen fra skibstrafik i det arktiske område.

15.01.2018 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Nordjysk ulv indvandret fra Tyskland

Ulven i Nordjylland er vandret hertil fra Hamborg

12.01.2018 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen, Havpattedyrforskning

NOVANA-rapport for Marine områder 2016

For 2016 offentliggøres NOVANA-rapporterne løbende frem til april.

Viser resultater 101 til 125 ud af 463

Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Næste