Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nyheder

Du kan abonnere på nyhedsbrevet "Nyt fra DCE". Det orienterer om nye rapporter og andre publikationer fra DCE og om ny forskning og viden om naturen og miljøet i dansk, grønlandsk og europæisk sammenhæng. Tilmeld dig Nyt fra DCE.

(Foto: Colourbox).

20.11.2018 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Her er din affalds-adfærd

Ny undersøgelse sætter pris på danskernes villighed til at sortere affald.

"Den nordjyske ulv" ser ud til at være en enlig strejfer. Foto: www.ulveatlas.dk

07.11.2018 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Færre ulve i foråret

Forskere har lavet stamtræ for de danske ulve.

Foto: Colurbox.

02.11.2018 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Markant reduceret iltsvind i oktober

Arealer med iltsvind halveret i forhold til samme tidspunkt sidste år.

08.10.2018 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Forskere finder næsten ingen mikroplast i prøver fra danske vandhaner

Et nyt studie finder så få partikler i drikkevandsprøver, at det ikke er muligt at sige, om partiklerne rent faktisk stammer fra vandet.

04.10.2018 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Færre skadelige partikler i luften

Mængden af sod og fine partikler i luften fortsætter med at falde.

Forsøget omfattede afbrænding af henholdsvis en tung bunkerolie (IFO180) på havoverfladen (offshore) og en råolie på kysten. Foto: Lars Demant-Poort, Grønlands Universitet

04.10.2018 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Afbrænding af olie på havet er en lovende metode til bekæmpelse af oliespild i Arktis

I en kort film fortælles i ord og billeder om et olieafbrændingsforsøg i Grønland.

28.09.2018 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen, Institut for Bioscience

Kraftigt iltsvind omkring Fyn

Mere iltsvind i Lillebælt end i mange år.

Stor knopurt vokser på varme, tørre og næringsfattige steder. Her er ofte mange vilde bier, eksempelvis stor bladskærerbi, som har en forkærlighed for netop denne blomst. Foto: Rasmus Ejrnæs.

04.09.2018 | Institut for Bioscience, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen, Alumner

Planter sladrer om kryb og kravl

Man kan bruge en planteliste til at forudsige mangfoldigheden af insekter, snegle og laver i naturen.

Foto: Colourbox.

31.08.2018 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Fem scenarier for dieselbilernes fremtid i skærpede miljøzoner

Forskere har beregnet effekterne af forskellige tiltag rettet mod dieselkøretøjer i danske storbyer.

31.08.2018 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Iltsvind blev blæst baglæns i fjordene

Stormen Johanne gav ilt til lavvandede områder, men i blandt andet Lillebælt har iltsvindet bidt sig fast.

20.08.2018 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Op til ti ulve skal fanges og mærkes med sendere

De danske ulves adfærd skal kortlægges ved hjælp af GPS-sendere. Nu har forskere fået tilladelse til at fange ulve og mærke dem.

05.07.2018 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Fortsat fald i luftforureningen i de danske byer

Nye modelberegninger viser, at de negative effekter på menneskers helbred som følge af luftforurening er faldet med over en tredjedel de sidst knap 30 år i Danmark.

04.07.2018 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Ny bog om miljøregulering af råstofaktiviteter i Grønland

”Miljø og råstoffer i Grønland” fortæller om, hvordan de forskellige råstofaktiviteter foregår og om de erfaringer, rådgivere og myndigheder i dag har med miljøregulering af råstofaktiviteter i Grønland.

25.06.2018 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Effekter af indgreb mod dieselbiler i København

Forskere har vurderet hvordan strammere krav i miljøzonen i København vil påvirke emissioner fra trafikken.

08.06.2018 | Offentligheden / Pressen, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

DCE offentliggør årsberetning for 2017

Årsberetningen fortæller om den brede vifte af forskningsbaseret rådgivning og overvågning inden for miljø og natur fra Aarhus Universitet.

Foto fra vildtkamera fra den 3. oktober 2017, der viser fem ud af de otte danskfødte ulvehvalpe i Vestjylland. Foto: Thomas Boesdal, Søren Krabbe, Jonas Siim Jensen, Mads Skamris, Naturhistorisk Museum, Aarhus & Aarhus Universitet.

01.06.2018 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Danske ulvehvalpe udvandrer til Tyskland

Der er nu fundet spor efter tre af de danskfødte ulvehvalpe i Tyskland. Én er død efter påkørsel.

25.05.2018 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Nyt notat om problemulve

Oversigt over definitioner og regulering af problemulve i andre lande.

18.05.2018 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Et Arktis i forvandling kræver planlægning

Øget skibstrafik, mindre fangst, flere turister, vildere vejr med flere ulykker til følge og invasion af nye arter. Det er nogle af de problemer, Grønland står over for i fremtiden. En ny rapport giver nu gode råd til at håndtere forandringerne.

18.05.2018 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen, Havpattedyrforskning

Ny model viser, hvordan vindmøllebyggeri til havs påvirker marsvin

Energiselskaber og myndigheder har fået et nyt værktøj til at forudsige, hvordan byggeri af havvindmølleparker påvirker havets pattedyr.

30.04.2018 | Offentligheden / Pressen, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

NOVANA 2016 offentliggjort

Nu er der et opdateret, samlet billede af udviklingen i dansk natur og vandmiljø.

25.04.2018 | Offentligheden / Pressen, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Nye anbefalinger om støj- og luftforurening i Region Hovedstaden

Nye studier fra DCE og COWI viser de mest effektive muligheder for at nedbringe støj- og luftforurening i Region Hovedstaden.

25.04.2018 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Ulveunger søger uden for territoriet

Statusrapport for den nationale ulveovervågning for 1.kvartal 2018

15.04.2018 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Institut for Bioscience, Offentligheden / Pressen

Assens bliver hele landets laboratorium for grødeskæring

Forskere fra AU vil finde den bedste måde at lede vand i små vandløb væk fra markerne og samtidig sikre et godt vandmiljø.

15.04.2018 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Institut for Bioscience, Offentligheden / Pressen

Statusrapport for ulve i Danmark

Første kvartalsrapport fra det nationale overvågningsprogram for ulv.

Skarven fylder mere og mere i overvintringsområderne, og derfor er fiskere, opdrættere og myndigheder interesseret i mulige forvaltningstiltag.

09.04.2018 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen, Institut for Bioscience

Europas skarver blander sig om vinteren

30 års mærkning af skarver i hele Europa giver ny viden til eventuel regulering.

Viser resultater 101 til 125 ud af 474

Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Næste