Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nyheder

Du kan abonnere på nyhedsbrevet "Nyt fra DCE". Det orienterer om nye rapporter og andre publikationer fra DCE og om ny forskning og viden om naturen og miljøet i dansk, grønlandsk og europæisk sammenhæng. Tilmeld dig Nyt fra DCE.

Der var ifølge et nyt notat fra forskerne bag den nationale ulveovervågning 10 ulve i Danmark ved udgangen af 2. kvartal i år. (Foto: Niels Anders Bak).

07.10.2020 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Ingen danske ulveunger i år

Antallet af ulve i Danmark har ligget stabilt på ca. 10 i de første to kvartaler af 2020. Mod forventning er der ikke kommet nye unger i 2020, selv om ulveparret i Ulfborg viste tegn på at gøre klar til at få hvalpe.

De indre danske farvande er ramt af udbredt, kraftigt iltsvind til skade for dyr og planter i havet. (Foto: Peter Bondo).

02.10.2020 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Store havområder ramt af kraftigt iltsvind

Iltsvindet i september i år er blandt de mest kritiske, som er registreret siden årtusindskiftet. Mange steder på den danske havbund er der iltfrit i bundvandet, og i flere områder er der sket frigivelse af den giftige gas svovlbrinte fra bunden.

Bestanden af bramgæs er vokset nærmest eksplosivt. (Foto: Colourbox).

16.09.2020 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Ny viden skal sikre afgrøder mod gæs

En række bestande af gæs i hele Nordvesteuropa har været i kraftig vækst de senere årtier og giver anledning til problemer især i forhold til landbrugsinteresser, men også flysikkerhed og økosystemer mærker trykket fra de mange gæs.

14.09.2020 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Techs myndighedsrådgivning opnår ISO 9001-Certificering

Efter tre års ihærdig indsats har Faculty of Technical Sciences, Tech, nu opnået dokumentation for høj kvalitet i sin myndighedsrådgivning: Fakultetets myndighedsrådgivning - herunder DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi - blev i sidste uge, som det første universitet i landet inden for netop myndighedsrådgivning, certificeret efter den…

28.08.2020 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Store områder ramt af alvorligt iltsvind

Det samlede areal berørt af iltsvind i de indre danske farvande var i august dobbelt så stort som på samme tid sidste år.

21.08.2020 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Potentielle fejl i nedbørsdata

Analyser og målinger viser, at der sandsynligvis har været mere regn over Danmark de senere år end hidtil opgjort. Det kan blandt andet få betydning for viden om, hvor mange næringsstoffer, der udvaskes til havet. I et nyt notat viser forskere fra DCE og GEUS, at der ser ud til at være et brud i nedbørsdataserier omkring 2011.

Brun pletvinge på en blåhat. (Foto: Christian Kjær).

18.08.2020 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Færre insekter i Danmark

Danske insekter mangler levesteder, føde og er udsatte for forurening. Ny rapport giver anbefalinger til at vende udviklingen.

Regvejrsdata fra DMI har vist sig at underestimere mængden af nedbør. (Foto: Colourbox).

15.08.2020 | Offentligheden / Pressen, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Fejl i nedbørsdata

Underestimering af nedbøren over Danmark kan påvirke beregningen af udvaskning af kvælstof.

De nye anbefalinger til at holde afstand til ynglende ulve er med til at sikre hvalpenes muligheder for at overleve. Hvalpen på billedet er fra 2019. Foto: Vildtkamera, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi/ Naturhistorisk Museum Aarhus.

01.07.2020 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Afstand skal beskytte ulvehvalpe

Nye anbefalinger for regulering af færdsel omkring ulvehier i yngletiden for at beskytte små hvalpe mod forstyrrelser.

Partikelforureningen over Danmark er faldet, viser nyt statusnotat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi. (Foto: Colourbox).

28.05.2020 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Dansk luftforurening i relation til menneskers sundhed

Danmark er foran målsætningerne fra EU, når det gælder om at nedbringe sundhedsskadelig partikelforurening.

Kameraer forbundet med neuralt netværk. (Foto: DCE/Kim Bjerge).

04.05.2020 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Insekter i Aarhus midtby genkendt af neurale netværk

Kunstig intelligens har potentiale i naturovervågningen, viser ny rapport.

Mindre luftforurening fra vejtrafik vil kunne aflæses i antallet af for tidlige dødsfald og sygedage. (Foto: DCE/Thomas Ellermann)

27.04.2020 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Reduceret forurening fra vejtrafik under coronakrisen giver færre for tidlige dødsfald og sygedage i Danmark

Markant lavere luftforurening fra vejtrafik vil give tusindvis af færre sygedage og et fald i antallet af for tidlige dødsfald, viser nyt notat.

Den mindre trafik som følge af tiltagene mod corona-virus giver målbart renere luft. (Foto: Thomas Ellermann).

27.03.2020 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Kampen mod corona-virus giver renere luft

Koncentrationen af sundhedsskadelige kvælstofoxider i landets største byer er næsten halveret.

Den nordjyske ulv er en hanulv, som i et par år nu har holdt til i Råbjerg-reviret. (Foto: DCE/ Naturhistorisk Museum, Aarhus).

17.03.2020 | Offentligheden / Pressen, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Status over den danske ulvebestand for 4. kvartal 2019

Der opholdt sig tolv ulve i Danmark i løbet af 4. kvartal i 2019. Fire enlige hanner, parret i Ulfborg og deres seks hvalpe udgjorde den danske ulvebestand i årets sidste måneder.

Forskere har netop offentliggjort nye tal for luftforurening og omkostninger i Københavns Kommune. (Foto: Colourbox).

12.03.2020 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Helbredseffekter og kilder til luftforurening i Københavns Kommune

En detaljeret kortlægning af luftforureningen og dens kilder i Københavns Kommune viser, hvor mange der dør for tidligt på grund af luftforurening og de omkostninger, det har for samfundet.

09.03.2020 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Vandløbsinsekter i farezonen

Nye undersøgelser af hvordan sprøjtegifte påvirker voksne vandløbsinsekter viser, at nogle arter dør ved en dosis per individ på mindre end en tusindedel af den dosis pr. individ, der slår honningbier ihjel, som oftest er den art der anvendes til risikovurdering. Desuden kan meget små doser påvirke vandløbsinsekternes parringsadfærd.…

Ny midtvejsstatus på baseline for kvælstofudvaskningen. (Foto fra rapportens forside).

07.02.2020 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Midtvejsstatus for baseline

Flere marker med økologisk drift giver en mindre kvælstofudvaskning frem mod 2021 end tidligere estimeret i rapporten "Revurdering af baseline" (2016). Det viser en midtvejsstatus for baseline. Der er dog usikkerhed om de forventede reduktioner af kvælstof fra atmosfæren vil nås i 2021.

Frederiksberg Kommune laver egen strategi for luftkvaliteten. (Foto: Colourbox).

27.01.2020 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Brændeovne og biler er de største kilder til luftforurening på Frederiksberg

Detaljerede opgørelser over kilderne til luftforurening og beregninger af, hvordan forskellige tiltag vil forbedre luftkvaliteten indgår i arbejdet med en ny kommunal strategi for luften i Frederiksberg Kommune.

Den beregnede kvælstofudledning nedjusteres. (Foto: Colourbox).

22.01.2020 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Nye opgørelser viser lavere udledning af kvælstof til havet

Der kom mindre kvælstof og fosfor fra de danske vandløb til havet end beskrevet i NOVANA-rapporten ”Vandløb 2018”. En grundig gennemgang af datagrundlag og beregningsmetode har afsløret behov for justeringer, hvorved udledningerne nedjusteres.

Alle bier er for første gang på rødlisten i Danmark. (Foto: Colourbox).

14.01.2020 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Den danske Rødliste 2019 - ny status for Danmarks planter, dyr og svampe

Efter seks års arbejde med at vurdere hvor truede de danske arter er, er Den danske Rødliste nu opdateret. Det overordnede billede af vurderingerne er, at de danske arter er blevet mere truede i de seneste 10 år.

Det er især fine partikler, som koster liv og giver højere sundhedsudgifter. (Foto: Colourbox)

14.01.2020 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Forbedret luftkvalitet og fald i helbredseffekter

Forbedret luftkvalitet - men der er fortsat 4200 for tidlige dødsfald og en regning på 79 milliarder kroner. Det er prisen for luftforureningen i Danmark, fremgå det af beregninger fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi.

Ulvehvalp fra Ulfborg fotograferet september 2019. Foto: Kent Olsen, Naturhistorisk Museum Aarhus, Aarhus Universitet.

08.01.2020 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Aarhus vinder overvågningen af ulve i Danmark

Det videnskabelige konsortium mellem Naturhistorisk Museum i Aarhus og DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet har igen vundet udbudskontrakten med Miljøstyrelsen om at udføre systematisk overvågning af ulve i Danmark i perioden 2020-2021.

19.12.2019 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Nye forslag til beskyttede havområder

Forskere fra Aarhus Universitet og DTU har udpeget en række områder i de danske farvande som forslag til beskyttede marine områder. Målet er at sikre truede arter og naturtyper samt at beskytte havbundens liv.

Arealet af såkaldte lavbundsjorde er større end hidtil antaget. Det påvirker opgørelsen af udledningen af drivhusgasser. (Foto: Colourbox).

19.12.2019 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Nye beregninger af drivhusgasser fra landbrugsjorder i Danmark

Der har været en fejl i arealet for organiske landbrugsarealer (også kaldet lavbundsjorde). Denne fejl i opgørelsen blev opdaget i efteråret. Det betyder, at den samlede udledning af drivhusgasser i Danmark er højere end hidtil antaget.

19.12.2019 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Bag om tallene for Danmarks fugle

Ny rapport beskriver de danske fuglebestande. Samtidig er NOVANA-overvågningen for fugle netop offentliggjort på nettet.

Viser resultater 26 til 50 ud af 463

Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Næste