Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

AKTUELT

Du kan abonnere på nyhedsbrevet "Nyt fra DCE". Det orienterer om nye rapporter og andre publikationer fra DCE og om ny forskning og viden om naturen og miljøet i dansk, grønlandsk og europæisk sammenhæng. Tilmeld dig Nyt fra DCE.

Nyheder

Dansk NaturIndikator vil blive brugt til at evaluere de mange forskellige aktørers evner til at give plads til naturen i kommuner, Natura2000-områder, private naturreservater og statslige naturnationalparker. (Foto: Colourbox).

22.09.2021 |

Danmark savner vild og strengt beskyttet natur

Vi står midt i en global biodiversitetskrise, men Danmark har endnu ikke formået at reservere arealer til vild natur, som er strengt beskyttet, viser ny dansk naturindikator (DNI).

(foto: DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet)

03.09.2021 |

Miljøforskere laver videoformidling fra Grønland

Hvordan får man en forståelse af langtidseffekterne fra oliespild i højarktisk vegetation og jord? Hvad betyder kørespor fra olieefterforskningen for naturen, og hvordan tæller man lomvier?

03.09.2021 |

Iltsvind i danske farvande mindre fremskredent end sidste år

Relativ koldt bundvand bidrog til at holde udbredelsen af iltsvind tilbage i sensommeren. Men i sidste del af august etablerede kraftigt iltsvind sig flere steder. Mangelfulde data øger dog usikkerheden i kortlægningen af iltsvindets udbredelse i perioden.

Energi-øernes strategiske miljøpåvirkning skal nu undersøges af AU-forskere i samarbejde med bl.a. NIRAS. (Foto: Energinet.dk)

13.08.2021 |

Strategisk miljøvurdering af Energiø Nordsøen

Hvaler, marsvin, bunddyr, havfugle og flagermus er blot nogle af de dyregrupper, som skal undersøges grundigt før arbejdet med tilblivelsen af verdens første energiøer.

31.07.2021 |

Ulvepar i Klelund Plantage ved Hovborg har fået hvalpe

Danmarks kun tredje sikre yngleforekomst af ulv er nu bekræftet ud fra optagelser fra vildtkameraer. Det konstaterer forskere fra Naturhistorisk Museum Aarhus og Aarhus Universitet, som overvåger ulvene i Danmark for Miljøstyrelsen.

Arrangementer

man 18 okt
09:00-16:00 | Søauditorierne (the Lakeside Lecture Theatres) at Aarhus University Campus
13th Baltic Sea Science Congress, 2021
In 2021, the update of the HELCOM Baltic Sea Action Plan is expected to be adopted and the UN Decade of Ocean Science will commence.
man 12 sep
11:15-11:16 | Maastricht, the Netherlands
LUWQ2022 - 5th International Interdisciplinary Conference on LAND USE AND WATER QUALITY: Agriculture and the Environment
12-15 September 2022 (PREVIOUSLY LUWQ2021 27-30 September 2021)