Nr. 301-350

Nr. 311: Overvågning af ynglefugle ved brug af droner. Holm, T.E. & Bregnballe, T. (red.) 2019. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 70 s. - Videnskabelig rapport nr. 311.
Sammenfatning | Rapport ( 7,96 MB)

Nr. 310: Skovnaturtyper 2007-2016. NOVANA. Nygaard, B., Damgaard, C., Bladt, J. & Ejrnæs, R. 2019. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 226 s. - Videnskabelig rapport nr. 310.
Sammenfatning | Rapport (15,11 MB)

Nr. 309: Vandmiljø og Natur 2017. NOVANA.  Tilstand og udvikling - faglig sammenfatning. Jensen, P.N., Boutrup, S., Jung-Madsen, S., Hansen, A.S., Fredshavn, J.R., Nielsen, V.V., Svendsen, L.M., Blicher-Mathiesen, G., Thodsen, H., Hansen, J.W., Ellermann, T., Thorling, L. & Skovmark, B. 2019. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 48 s. - Videnskabelig rapport nr. 309.
Sammenfatning | Summary | Rapport (5,21 MB)

Nr. 308: Marine områder 2017. NOVANA. Hansen, J.W. (red.) 2019. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 128 s. - Videnskabelig rapport nr. 308.
Sammenfatning | Summary | Rapport (10,03 MB)

Nr. 307: Søer 2017. NOVANA. Johansson, L.S., Søndergaard, M. & Landkildehus, F. 2019. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 42 s. - Videnskabelig rapport nr. 307.
Sammenfatning | Summary | Rapport (3,44 MB)

Nr. 306: Vandløb 2017. NOVANA. Thodsen, H., Tornbjerg, H., Rasmussen, J.J., Bøgestrand, J., Larsen, S.E., Ovesen, N.B., Windolf, J. & Kjeldgaard, A. 2019. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 74 s. - Videnskabelig rapport nr. 306.
Sammenfatning | Summary | Rapport (5,27 MB)

Nr. 305: Landovervågningsoplande 2017. NOVANA. Blicher-Mathiesen, G., Holm, H., Houlborg, T., Rolighed, J., Andersen, H.E., Carstensen, M.V., Jensen, P.G., Wienke, J., Hansen, B. & Thorling, L. 2019. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 222 s. - Videnskabelig rapport nr. 305.
Sammenfatning | Rapport (8,14 MB)

Nr. 304: Atmosfærisk deposition 2017. NOVANA. Ellermann, T., Bossi, R., Nygaard, J., Christensen, J., Løfstrøm, P., Monies, C., Grundahl, L., Geels, C., Nielsen, I. E., & Poulsen M. B.,  ( )2019: Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi. 84s. – Videnskabelig rapport fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 304.
SammenfatningRapport  (15,8 MB)

No. 302: Prospective added environmental risk assessment from re-suspension of chemical warfare agents following the installation of the Nord Stream 2 pipelines. Nord Stream 2 added CWA environmental risk assessment. Sanderson, H. & Fauser, P. 2019. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 122 pp. Scientific Report No. 302.
Summary | SammenfatningReport (5,95 MB)

No. 301: Nord Stream 2 CWA marine risk screening. Sanderson, H. & Fauser, P. 2019. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 11 pp. Scientific Report No. 301.
Summary | Report (2,28 MB)