Nr. 251-300

Nr. 257: Potentielle miljøeffekter ved anvendelse af forsuret gylle på landbrugsjord. Jensen, J., Krogh, P.H., Sørensen, P. & Petersen, S.O. 2018. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 42 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 257.
Sammenfatning | Summary | Rapporten (1,64 MB)

Nr. 256: Effekt af bundtrawling på bundfauna-samfund i Kattegat. Undersøgt med forskellige bundfaunaindeks baseret på NOVANA-overvågningsdata. Hansen, J.L.S. & Blomqvist, M. 2018. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 46 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 256.
Sammenfatning | Rapporten (3,01 MB)

No. 255: Preparation of an inventory of emissions and loadings of priority substances to Danish river basins. Hans Sanderson & Patrik Fauser 2018. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 34 pp. Scientific Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 255.
Summary | Report (1,08 MB)

Nr. 253: Marine områder 2016. NOVANA. Hansen, J.W. (red.) 2018. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 140 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 253.
Sammenfatning | Summary | Rapporten (10,14 MB)

No. 252: Emissions from shipping in the Arctic from 2012-2016 and emission projections for 2020, 2030 and 2050. Winther, M., Christensen, J.H., Angelidis, I. & Ravn, E.S. 2017. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 125 pp. Scientific Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 252.
Summary | Sammenfatning | Report (22,73 MB)