Nr. 251-300

No. 272: Denmark's National Inventory Report 2018. Emission Inventories 1990-2016 - Submitted under the United Nations Framework Convention on Climate Change and the Kyoto Protocol. Nielsen, O.-K., Plejdrup, M.S., Winther, M., Nielsen, M., Gyldenkærne, S., Mikkelsen, M.H., Albrektsen, R., Thomsen, M., Hjelgaard, K., Fauser, P., Bruun, H.G., Johannsen, V.K., Nord-Larsen, T., Vesterdal, L., Callesen, I., Caspersen, O.H., Rasmussen, E., Petersen, S.B., Baunbæk, L. & Hansen, M.G. 2018. . Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy 851 pp. Scientific Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 272.
Summary | Sammenfatning | Report (23,97 MB)

No. 271: Arctic marine potential of microbial oil degradation. Wegeberg, S., Johnsen, A., Aamand, J., Lassen, P., Gosewinckel, U., Fritt-Rasmussen, J., Rigét, F., Gustavson, K. & Mosbech, A. 2018. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 54 pp. Scientific Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 271.
Summary | Report (2,11 MB)

No. 267: Annual Danish Informative Inventory Report to UNECE. Emission inventories from the base year of the protocols to year 2016. Nielsen, O-K., Plejdrup, M.S., Winther, M., Mikkelsen, M.H., Nielsen, M., Gyldenkærne, S., Fauser, P., Albrektsen, R., Hjelgaard, K.H., Bruun, H.G. & Thomsen, M. 2018. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 495 pp. Scientific Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 267.
Summary | Sammenfatning | Report (21,08 MB)

Nr. 265: Kortlægning af ålegræsenge med ortofotos - muligheder og begrænsninger. Ørberg, S.B., Groom, G.B., Kjeldgaard, A., Carstensen, J., Rasmussen, M.B., Clausen, P. & Krause-Jensen, D. 2018. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 68 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 265.
Sammenfatning | Summary | Rapporten (5,48 MB)

Nr. 264: Atmosfærisk deposition 2016. NOVANA. Ellermann, T., Bossi, R., Nygaard, J., Christensen, J., Løfstrøm, P., Monies, C., Grundahl, L., Geels, C., Nilesen, I. E., & Poulsen, M. B., 2018. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi. 67s. – Videnskabelig rapportfra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 264.
Sammenfatning | Rapporten (5,01 MB)

Nr. 263: Zink og kobber i vandmiljøet. Kilder, forekomst og den miljømæssige betydning. Jensen, J. & Bak, J.L. 2018.  Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 44 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 263.
Sammenfatning | Summary | Rapporten (0,94 MB) 

Nr. 262: Arter 2016. NOVANA. Søgaard, B., Wind, P., Sveegaard, S., Galatius, A., Teilmann, J. Therkildsen, O.R., Mikkelsen, P. & Bladt, J.2018. Arter 2016. NOVANA. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 40 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 262.
Sammenfatning | Rapporten (3,80 MB)

Nr. 261: Fugle 2016. NOVANA. Holm, T.E.. Clausen, P., Nielsen, R.D., Bregnballe, T. Petersen, I.K., Mikkelsen, P. & Bladt, J. 2018. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 136 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 261.
Sammenfatning | Rapporten (10,66 MB)

Nr. 260: Vandløb 2016. Økologisk tilstand, miljøfremmede stoffer og tungmetaller samt naturtyper og arter. NOVANA. Rasmussen, J.J., Andersen, D.K. & Alnøe, A.B. 2018. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 64 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 260.
Sammenfatning | Summary | Rapporten (3,20 M)

Nr. 259: Søer 2016. NOVANA. Johansson, L.S., Søndergaard, M., Landkildehus, F., Kjeldgaard, A., Sortkjær, L. & Windolf, J. 2018. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 84 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 259.
Sammenfatning | Summary | Rapporten (6,01 MB)

Nr. 258: Ulve (Canis lupus) i Danmark 2012-2017. Oversigt og analyse af tilgængelig bestandsinformation. Sunde, P. & Olsen, K. 2018. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 52 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 258.
Sammenfatning | Summary | Rapporten (11,17 MB)

Nr. 257: Potentielle miljøeffekter ved anvendelse af forsuret gylle på landbrugsjord. Jensen, J., Krogh, P.H., Sørensen, P. & Petersen, S.O. 2018. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 42 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 257.
Sammenfatning | Summary | Rapporten (1,64 MB)

Nr. 256: Effekt af bundtrawling på bundfauna-samfund i Kattegat. Undersøgt med forskellige bundfaunaindeks baseret på NOVANA-overvågningsdata. Hansen, J.L.S. & Blomqvist, M. 2018. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 46 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 256.
Sammenfatning | Rapporten (3,01 MB)

No. 255: Preparation of an inventory of emissions and loadings of priority substances to Danish river basins. Hans Sanderson & Patrik Fauser 2018. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 34 pp. Scientific Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 255.
Summary | Report (1,08 MB)

Nr. 253: Marine områder 2016. NOVANA. Hansen, J.W. (red.) 2018. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 140 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 253.
Sammenfatning | Summary | Rapporten (10,14 MB)

No. 252: Emissions from shipping in the Arctic from 2012-2016 and emission projections for 2020, 2030 and 2050. Winther, M., Christensen, J.H., Angelidis, I. & Ravn, E.S. 2017. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 125 pp. Scientific Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 252.
Summary | Sammenfatning | Report (22,73 MB)