Nr. 201-250

Nr. 224: Undersøgelse af forekomsten af flodperlemusling (Margaritifera margaritifera) i Varde Å ved brug af eDNA. Andersen, L.W. & Wiberg-Larsen, P. 2017. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 28 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 224.
Sammenfatning | Summary | Rapporten (1,71 MB)

Nr. 223: A new Danish macroinvertebrate index for lakes - a method to assess ecological quality. Wiberg-Larsen, P. & Rasmussen, J.J. 2017. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 38 pp. Scientific Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 223.
Summary | Sammenfatning | Rapporten (1,25 MB)

No. 222: Annual Danish Informative Inventory Report to UNECE. Emission inventories from the base year of the protocols to year 2015. Nielsen, O.-K., Plejdrup, M.S., Winther, M., Mikkelsen, M.H., Nielsen, M., Gyldenkærne, S., Fauser, P., Albrektsen, R., Hjelgaard, K., Bruun, H.G. & Thomsen, M. 2017. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 475 pp. Scientific Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 222.
Summary | Sammenfatning | Report (17,59 MB)

Nr. 220: Kildesortering i etageejendomme. Husholdninger og affaldsansvarlige. Petersen, L.K. & Kristiansen, T.N.B. 2017. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 68 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 220.
Sammenfatning | Summary | Rapporten (1,06 MB)

No. 219: Projection of SO2, NOx, NMVOC, particulate matter and black carbon emissions - 2015-2030. Nielsen, O.-K., Plejdrup, M., Hjelgaard, K., Nielsen, M., Winter, M., Mikkelsen, M.H., Albrektsen, R., Fauser, P. & Gyldenkærne, S. 2017. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 145 pp. Scientific Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 219.
Summary | Sammenfatning | Report (3,74 MB)

No. 218: Baffin Bay. An updated strategic Environmental Impact Assessment of petroleum activities in the Greenland part of Baffin Bay. Boertmann, D. & Mosbech, A. (eds.) 2017. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 320 pp. Scientific Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 218.
Summary | Sammenfatning | Eqikkaaneq | Report (24,00 MB)

Nr. 216: Store Hellefiskebanke, Grønland. Miljøvurdering af oliespild samt potentialet for oliespildsbekæmpelse. Wegeberg, S., Rigét, F., Gustavson, K. & Mosbech, A. 2017. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 98 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 216.
Sammenfatning | Summery | Eqikkaaneq | Rapporten (8,08 MB)

No. 215: Seabirds and Marine Mammals in Southeast Greenland II, Results from a survey between Scoresby Sound and Tasiilaq in July and August 2016. Boertmann, D. & Rosing-Asvid, A. 2017. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 40 pp. Scientific Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 215.
Summary | Sammenfatning | Eqikkaaneq | Report (22,05 MB)

Nr. 214: Samfunds- og sektorøkonomisk analyse af vandmiljøindsatsen i Landdistriktsprogrammet (LDP) og Fiskeriprogrammet (EHFF). Analyse af mulighederne for at opgøre de økonomiske effekter baseret på det eksisterende vidensgrundlag. Hasler, B., Dubgaard, A., Eberhardt, J.M., Koed, A., Martinsen, L., Nielsen, J., Støttrup, J. & Wisz, M. 2016. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 104 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 214.
Sammenfatning | Summary | Report (1,47 MB)

Nr. 213: Geografiske analyser af § 3-registrerede arealer. Analyser af overlap mellem § 3-registrerede arealer og andre geografiske data. Levin, G. 2016. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 47 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 213.
Sammenfatning | Summary | Rapporten (5,40 MB)

Nr. 212: Ny kontrolmetode for udledninger fra ferskvandsdambrug. Svendsen, L.M. & Larsen, S.E. 2016. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 88 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 212.
Sammenfatning | Rapporten (1,33 MB)

Nr. 211: Vandmiljø og Natur 2015. NOVANA. Tilstand og udvikling - faglig sammenfatning. Jensen, P.N., Boutrup, S., Fredshavn, J.R., Nielsen, V.V., Svendsen, L.M., Blicher-Mathiesen, G., Thodsen, H., Johansson, L.S., Hansen, J.W., Nygaard, B., Søgaard, B., Holm, T.E., Ellermann, T., Thorling, L. & Holm, A.G. 2016. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 56 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 211.
Sammenfatning | Rapporten (4,11 MB)

Nr. 210: Fugle 2015. NOVANA. Holm, T.E., Clausen, P., Nielsen, R.D., Bregnballe, T., Petersen, I.K., Mikkelsen, P., Bladt, J., Kotzerka, J. & Søgaard, B. 2016. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 142 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 210.
Sammenfatning | Summary | Rapporten (32,44 MB)

Nr. 209: Arter 2015. NOVANA. Søgaard, B., Wind, P., Bladt, J.S., Mikkelsen, P., Therkildsen, O.R., Wiberg-Larsen, P., Johansson, L.S., Galatius, A., Svegaard, S. & Teilmann J. 2015. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 126 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 209.
Sammenfatning | Summary | Rapporten (17,25 MB)

Nr. 208: Marine områder 2015. NOVANA. Hansen, J.W. (red.) 2016. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 148 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 208.
Sammenfatning | Summary | Rapporten (11,61 MB)

Nr. 207: Søer 2015. NOVANA. Johansson, L.S., Søndergaard, M., Jeppesen, E., Landkildehus, F., Kjeldgaard, A., Sortkjær, L., Windolf, J. & Bøgestrand, J. 2016. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 90 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 207.
Sammenfatning | Summary | Rapporten (4,18)

Nr. 206: Vandløb 2015. NOVANA. Thodsen, H., Windolf, J., Rasmussen, J., Bøgestrand, J., Larsen, S.E., Tornbjerg, H., Ovesen, N.B., Kjeldgaard, A. & Wiberg-Larsen, P. 2016. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 68 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 206.
Sammenfatning | Summary | Rapporten (4,06 MB)

Nr. 205: Landovervågningsoplande 2015. NOVANA. Blicher-Mathiesen, G., Rasmussen, A., Rolighed, J., Andersen, H.E., Carstensen, M.V., Jensen, P.G., Wienke, J., Hansen, B. & Thorling, L. 2016. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 168 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 205.
Sammenfatning | Rapporten (5,00 MB)

Nr. 204: Atmosfærisk deposition 2015. NOVANA. Ellermann, T., Bossi, R., Nygaard, J., Christensen, J., Løfstrøm, P., Monies, C., Grundahl, L. & Geels, C. 2016. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi. 70 s. – Videnskabelig rapport fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 204.
Sammenfatning | Rapporten (5,36 MB)

No. 203: Review on environmental risk assessment of mining chemicals used for mineral separation in the mineral resources industry and recommendations for Greenland. Bach, L., Nørregaard, R.D., Hansen, V. & Gustavson, K. 2016. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 34 pp. Scientific Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 203.
Imaqarniliaq | Sammenfatning | Summary | Report (1,13 MB)

No. 201: The Danish Air Quality Monitoring Programme. Annual Summary for 2015. Ellermann, T., Nygaard, J., Nøjgaard, J.K., Nordstrøm, C., Brandt, J., Christensen, J., Ketzel, M., Massling, A. & Jensen, S.S. 2016. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 65 pp. Scientific Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 201.
Summary | Sammenfatning | Report (4,06 MB)