Nr. 100 - 149

Nr. 109: Undervandsstøj i Indre Danske Farvande 2014-2016. Havstrategidirektivets Indikator 11.2l. Tougaard, J., Hermannsen, L., Elmegaard, S. & Wahlberg, M. 2017. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 48 s. - Teknisk rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 109.
Sammenfatning | Rapporten (20,27 MB)

No. 108: The effect of simulated seal scarer sounds on seals. Mikkelsen, L., Hermannsen, L. & Tougaard, J. 2017. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 24 pp. Technical Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 108.
Summary | Sammenfatning | Report (1,34 MB)

Nr. 107: Sanitary survey rapport 4: Lillebælt og det Sydfynske Øhav. Larsen, M.M., Jakobsen, H.H., Göke, C., Hendriksen, N.B., Rømer, J.K., Mohn, C. & Schultz, A.C. 2017. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 152 s. - Teknisk rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 107.
Sammenfatning | Summary | Rapporten (24,17 MB)

Nr. 106: Vurdering af risikoen for troldænders kollision med en broforbindelse ved Frederikssund. Therkildsen, O.R. & Holm, T.E. 2017. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 20 s. - Teknisk rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 106.
Sammenfatning | Rapporten (1,36 MB)

No. 105: Flexsem: A new method for offline ocean modelling. Larsen J, Maar M, Brüning T, She J, Mohn C. 2017. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 28 pp. Technical Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 105.
Summary | Sammenfatning | Report (1,41 MB)

Nr. 104: Sanitary survey rapport 3: Venø Bugt, Kås, og Salling. Larsen, M.M., Jakobsen, H.H., Göke, C., Hendriksen, N.B., Rømer, J.K., Mohn, C. & Schultz, A.C. 2017. Aarhus Universitet, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, 138 s. Teknisk rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 104.
Sammenfatning | Summary | Rapporten (17,62 MB)

Nr. 103: Danmarks ynglebestand af skarver i 2017. Bregnballe, T. & Nitschke, M. 2017. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 40 s. - Teknisk rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 103.
Sammenfatning | Summary | Rapporten (5,80 MB)

No. 101: AMAP CORE - ATMOSPHERIC PART. Results from Villum Research Station. Henrik Skov, Andreas H. Massling, Ingeborg E. Nielsen, Claus Nordstrøm, Rossana Bossi, Katrin Vorkamp, Jesper Christensen, Martin Mørk Larsen, Kaj Mantzius Hansen, Jesper Baltzer Liisberg and Maria Bech Poulsen. 2017. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 77 pp. Technical Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 101.
Summary | Report (3,80 MB)

Nr. 100: Sanitary survey rapport 2: Nissum Bredning. Larsen, M.M., Jakobsen, H.H., Göke, C., Hendriksen, N.B., Rømer, J.K., Mohn, C. & Schultz, A.C. 2017. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 112 s. - Teknisk rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 100.
Sammenfatning | Summary | Rapporten (19,62 MB)