Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

2019

12. juni 2019: Luftkvalitet og helbredseffekter i Danmark, status 2018. Thomas Ellermann, Jørgen Brandt, Lise Marie Frohn Rasmussen, Camilla Geels, Jesper H. Christensen, Matthias Ketzel, Steen Solvang Jensen, Claus Nordstrøm, Jacob Klenø Nøjgaard, Jesper Nygaard, Christian Monies og Ingeborg Elbæk Nielsen. 27 s.

23. maj 2019: Genetiske markører til adskillelse af vilde og opdrættede gråænder (Anas platyrhynchos). Liselotte Wesley Andersen, Lars-Erik Holm & Frank Panitz. 7 s.

16. maj 2019: Betydning af en åbning for fiskeri af blåmusling i Vadehavet på fugle. Ib Krag Petersen og Thomas Bregnballe. 4 s.

6. maj 2019: Notat om HELCOM MFS assessment kriterier. Martin Mørk Larsen. 15 s.

10. april 2019: Redegørelse om ny tysk opgørelse af helbredseffekter af luftforureningen. Ole Hertel, Thomas Ellermann, Mikael Skou Andersen og Torben Sigsgaard. 7 s.

4. april 2019: Evaluering af vedligehold af § 3-registreringen. Gregor Levin. 25 s.

1. april 2019: Sammenligning af fremskrivning fra 2012 med seneste emissionsopgørelser for 2017. Mette Hjorth Mikkelsen & Rikke Albrektsen. 9 s.

1. april 2019: Udvikling i aktivitetsdata og emission. Rikke Albrektsen, & Mette Hjorth Mikkelsen. 6 s. + bilag.

1. april 2019: Mulige forbedringer af emissionsopgørelsen af ammoniak fra landbruget. Ole-Kenneth Nielsen, Rikke Albrektsen, & Mette Hjorth Mikkelsen. 6 s.

1. april 2019: Anvendelse af Dansk Vandløbsplante Indeks (DVPI) i små type 1 vandløb. Lisbeth Dalsgaard Henriksen, Søren Erik Larsen & Annette Baattrup-Pedersen. 20 s.

1. april 2019: Bidrag til MOF alm. del - spm. 594 om eutrofiering og klimagasudledning. Steen Gyldenkærne, Thomas A. Davidson & Liselotte S. Johansson. 5 s.

25. marts 2019: Spørgsmål vedr. ulvehybrider og genomsekventering. Kent Olsen og Michael Møller Hansen. 4 s.

21. marts 2019. Jagttidsrevision for udvalgte arter 2020. Opdatering af det biologiske grundlag for jagttider. Thomas Kjær Christensen, Aksel Bo Madsen, Jesper Madsen, Preben Clausen. 31 s.

21. marts 2019: Intelligente bufferzoner. Sofie G. W. van’t Veen, Dominik Zak, Niels B. Ovesen, Brian Kronvang og Henning S. Jensen. 35 s.

20. marts 2019: Miljøøkonomiske beregningspriser for emissioner 3.0. Mikael Skou Andersen, Lise Marie Frohn Rasmussen og Jørgen Brandt. 22 s.

19. marts 2019: Udvikling og test af metode til estimering af næringsstofgrænseværdier som støt-teparametre ved tilstandsvurdering. Karen Timmermann, Anders Erichsen, Kadri Kuusemäe & Jesper Christensen. 17 s. 

14. marts 2019: Struktur for en adaptiv forvaltningsplan – med ulv som eksempel. Jesper Madsen og Hans Peter Hansen. 5 .

14. marts 2019: Statusrapport fra den nationale overvågning af ulv (Canis lupus) i Danmark - 4. kvartal 2018. Kent Olsen, Peter Sunde, Michael Møller Hansen og Philip Francis Thomsen. 18 s..

25. februar 2019: Notat om opgørelser af fosfortransport i NOVANA - målinger og modeller. Henrik Tornbjerg, Jørgen Windolf, Søren E. Larsen og Brian Kronvang. 32 s.

21. februar 2019: Observationer af sæler i Limfjorden og tilstødende vandløb. Emilie N. Stepien, Jonas Teilmann & Anders Galatius. 14s.

6. februar 2019: Opdatering af danske fugles yngle- og forårstræktider (key concepts) 2018. Rasmus Due Nielsen, Thomas Kjær Christensen, Kevin K. Clausen, Jesper Madsen, Preben Clausen, Anthony D. Fox, Thomas Bregnballe, Ib Krag Petersen, Ole R. Therkildsen, Lars Dalby & Niels Kanstrup. 26 s.

4. februar 2019:  Interkalibrering. Sedimentprøvetagning i søer 2017. Liselotte Sander Johansson & Martin Søndergaard. 13 s. 

1. februar 2019: DNA-analyser fra ulvene GW923f, GW675f og GW491m samt supplerende artsbestemmelse af GW923f. Kent Olsen, Peter Sunde, Michael Møller Hansen og Philip Francis Thomsen. 17 s.

30. januar 2019: DNA-analyser og beskrivelse af den Centraleuropæiske ulvebestand, herunder identifikation af ulve og ulvehybrider. Kent Olsen, Peter Sunde, Michael Møller Hansen, Philip Francis Thomsen og Anders Johannes Hansen. 15 s.