2019

14. marts 2019: Struktur for en adaptiv forvaltningsplan – med ulv som eksempel. Jesper Madsen og Hans Peter Hansen. 5 .

14. marts 2019: Statusrapport fra den nationale overvågning af ulv (Canis lupus) i Danmark - 4. kvartal 2018. Kent Olsen, Peter Sunde, Michael Møller Hansen og Philip Francis Thomsen. 18 s..

25. februar 2019: Notat om opgørelser af fosfortransport i NOVANA - målinger og modeller. Henrik Tornbjerg, Jørgen Windolf, Søren E. Larsen og Brian Kronvang. 32 s.

21. februar 2019: Observationer af sæler i Limfjorden og tilstødende vandløb. Emilie N. Stepien, Jonas Teilmann & Anders Galatius. 14s.

6. februar 2019: Opdatering af danske fugles yngle- og forårstræktider (key concepts) 2018. Rasmus Due Nielsen, Thomas Kjær Christensen, Kevin K. Clausen, Jesper Madsen, Preben Clausen, Anthony D. Fox, Thomas Bregnballe, Ib Krag Petersen, Ole R. Therkildsen, Lars Dalby & Niels Kanstrup. 26 s.

4. februar 2019:  Interkalibrering. Sedimentprøvetagning i søer 2017. Liselotte Sander Johansson & Martin Søndergaard. 13 s. 

1. februar 2019: DNA-analyser fra ulvene GW923f, GW675f og GW491m samt supplerende artsbestemmelse af GW923f. Kent Olsen, Peter Sunde, Michael Møller Hansen og Philip Francis Thomsen. 17 s.

30. januar 2019: DNA-analyser og beskrivelse af den Centraleuropæiske ulvebestand, herunder identifikation af ulve og ulvehybrider. Kent Olsen, Peter Sunde, Michael Møller Hansen, Philip Francis Thomsen og Anders Johannes Hansen. 15 s.