2017

7. april 2017: Redegørelse for beregning af arealer af sønaturtyper. Liselotte Sander Johansson. 11 s.

3. april 2017: Afdækning af usikkerheder ved brug af LULUCF-kreditter. Steen Gyldenkærne, Gregor Levin, Poul Erik Lærke & Lars Elsgaard. 19 s.

22. marts 2017: Fremskrivning af landbrugets ammoniakemission 2016-2035. Mette Hjorth Mikkelsen og Rikke Albrektsen. 17 s.

22. marts 2017: Arealberegninger af terrestriske habitattyper. Bettina Nygaard og Rasmus Ejrnæs. 52 s.

31. januar 2017: Vurdering af mulighed for måling af udvalgte stoffer i vand frem for i sediment eller biota. Susanne, Boutrup, Pia Lassen & Jakob Strand. 35 s.

23. januar 2017: Oversigt over den danske proces for inter-kalibrering af biologiske kvalitetselementer - vedr. den del som DMU/DCE har bidraget til. Jens Würgler Hansen, Jacob Carstensen, Dorte Krause-Jensen, Alf Josefson. 12s.