2017

22. juni 2017: Forespørgsel om fosforloft og minivådområder. Poul Nordemann Jensen. 4 s.

19. juni 2017: Justeret fiskeindeks til vurdering af økologisk tilstand i søer. Betydning for EU-interkalibreringen. Torben L. Lauridsen & Liselotte Sander Johansson. 20 s.

19. juni 2017: DNA analyse af mulige odder-ekskrementer indsamlet på Fyn. Liselotte Wesley Andersen & Bjarne Søgaard. 7 s.

1 maj 2017: Metode til vurdering af risikoen for skift i tilstandsklasser i søer ved uændrede belastningsforhold. Søren E. Larsen, Martin Søndergaard & Liselotte S. Johansson. 29 s.

7. april 2017: Redegørelse for beregning af arealer af sønaturtyper. Liselotte Sander Johansson. 11 s.

22. marts 2017: Fremskrivning af landbrugets ammoniakemission 2016-2035. Mette Hjorth Mikkelsen og Rikke Albrektsen. 17 s.

22. marts 2017: Arealberegninger af terrestriske habitattyper. Bettina Nygaard og Rasmus Ejrnæs. 52 s.

31. januar 2017: Vurdering af mulighed for måling af udvalgte stoffer i vand frem for i sediment eller biota. Susanne, Boutrup, Pia Lassen & Jakob Strand. 35 s.

23. januar 2017: Oversigt over den danske proces for inter-kalibrering af biologiske kvalitetselementer - vedr. den del som DMU/DCE har bidraget til. Jens Würgler Hansen, Jacob Carstensen, Dorte Krause-Jensen, Alf Josefson. 12s.