Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Miljøbiblioteksbøger

Miljøbiblioteket

Miljøbiblioteket er en populærfaglig serie om natur og miljø i Danmark og Grønland. Serien formidler vigtig viden om naturen og samfundet til den natur- og miljøinteresserede læser og ønsker at synliggøre naturens kvaliteter, samfundets interesse heri og hvorfor det overhovedet er vigtigt at forske i miljøforhold. Bøgerne i serien beskriver bredt appellerende fænomener i naturen og fortæller om forskernes arbejde med at undersøge og løse miljøproblemer.

Miljøbiblioteket udgives i et samarbejde mellem DCE ─ Nationalt Center for Miljø og Energi og Aarhus Universitetsforlag.

Der er indtil videre udkommet følgende miljøbiblioteksbøger:

Maritim arealplanlægning i Øresund. Redigeret af Bo Riemann

Danmarks truede arter. Den danske Rødliste. Af Peter Wind og Rasmus Ejrnæs. Med bidrag af Tom Fenchel, Claus Emmeche og Anne Gry Haugland