1998

Tungmetaller i tang og musling ved Ivittuut 1998. Poul Johansen, Frank Riget og Gert Asmund. Danmarks Miljøundersøgelser 1998. 28 s. -Faglig rapport fra DMU nr. 258.

Satellite tracking of spring migrating and summering Greenland White-fronted Geese, 1998. Christian M. Glahder, Anthony D. Fox & Alyn J. Walsh. Arktisk Miljø/ Arctic Environment. National Environmental Research Institute, Denmark. 21 pp. Research Notes from NERI No. 91.

Inspection of the GR0#3 well site, Nuussuaq peninsula, West Greenland. David Boertmann. National Environmental Research Institute 1998. -Research Notes from NERI No.: 89

Miljømæssige aspekter ved efterforskning og udnyttelse af diamanter i Grønland. Poul Johansen og Christian M. Glahder. Arktisk Miljø/Arctic Environment. Danmarks Miljøundersøgelser. 11 s. - Arbejdsrapport fra DMU Nr. 88.  

Monitering af kromudledningen ved Qaqortoq 1997. Christian Glahder. Arktisk Miljø/Arctic Environment. Danmarks Miljøundersøgelser 1998. 23 s. Arbejdsrapport fra DMU Nr. 85.

Second Baseline Study in the Citronen Fjord Area. North Greenland 1997. Christian Glahder. Arktisk Miljø/Arctic Environment. National Environmental Research Institute 1998. Research Notes from NERI No. 83: 45 pp.

Preliminary Environmental Impact Assessment of Regional Offshore Seismic Surveys in Greenland. Josephine Nymand, Anders Mosbech & Rune Dietz. Arktisk Miljø/Arctic Environment. National Environmental Research Institute 1998. 21pp. -Research Notes from NERI No. 80.

Second Baseline Study in the Citronen Fjord Area. North Greenland 1997. Christian Glahder. Arktisk Miljø/Arctic Environment. National Environmental Research Institute, Denmark. Research Notes from NERI No. 83. 45 pp.

Miljømæssige aspekter ved efterforskning og udnyttelse af diamanter i Grønland. Johansen, P. & Glahder, C. M. Arktisk Miljø/Arctic Environment. Danmarks Miljøundersøgelser. 11 s. - Arbejdsrapport fra DMU Nr. 88.