1990

Årsrapport 1988 og 1989. Grønlands Miljøundersøgelser 1990. 40 s.

RECONNAISSANCE 1990. The Platinova-Corona Concession Area Kangerlussuaq/Skærgården, East Greenland. Hans Christian Langager & Marie-Louise Lemgart. Greenland Environmental Research Institute & Greenland Field Investigations. 1990. 65 s.

Baggrundsundersøgelser ved Skærgården, 1990. Christian Glahder. Grønlands Miljøundersøgelser 1990. 65 s.

Gåseundersøgelser i Jameson Land 1989 og resultater af moniteringen af gæs i Jameson Land fra 1983 til 1989. Anders Mosbech og Christian Glahder. Grønlands Miljøundersøgelser 1990. 50 pp.

 

 

Oprydnings- og miljøforanstaltninger efter Greenex A/S aktiviteter i Maarmorilik ved 1971-koncessionens ophør. Råstofforvaltningen for Grønland, Grønlands Miljøundersøgelser og Grønlands Forundersøgelser 1990. 43 s.

Recipientundersøgelse af kromudledningen fra Grønlandsgarveriet, Qaqortoq. Tillæg: SpildevandsundersøgeIse. Trine Jensen og Christian Glahder. Grønlands Miljøundersøgelser 1990. 26 s.

Recipientundersøgelse af kromudledningen fra Grønlandsgarveriet, Qaqortoq. Christian Glahder, Trine Jensen og Palle Bo Nielsen. Grønlands Miljøundersøgelser 1990. 99 s.

 

 

Gåseundersøgelser i Jameson Land 1989 og resultater af Monitering af gres i Jameson Land fra 1983 til 1989. Anders Mosbech og Christian Glahder. Grønlands Miljøundersøgelser. 57 s.

Underwater Noise Exposure from Shipping in Baffin Bay and Davis Strait. Lars Thiele, Allan Larsen and
Ole Winther Nielsen. 95 s. Ødegaard & Danneskiold-Samsøe ApS. Report 87.184.