2018

Koncept til årlig afvikling af marine modeller til understøttelse af den marine NOVANA-overvågning. Anders Chr. Erichsen (DHI), Mai-Britt Kronborg (DHI), Jens Würgler Hansen (DCE), Jacob Carstensen (DCE), Karen Timmermann (DCE). 72 s. DHI og DCE. Marts 2018.