Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Webservicen

Vi har konstateret et problem med at forældelsesdatoen i Stancode webservicen. Webservicen leverer ikke datoen, men leverer i stedet altid ”null”. Dette vil blive rettet, således at forældelsesdatoen leveres korrekt. Den opdaterede version af webservices vil være i drift fra den 1. maj 2013.


Stancode webservicen

Servicen er en SOAP-service, som er udviklet med Visual Studio C# på baggrund af Microsoft Communication Foundation (WCF) og .NET Framework 4.0.

Fremgangsmåden ved udviklingen af servicen har været ”kontrakt først” idet vejledningen ”OIOWSDL – Vejledning for udvikling og anvendelse af OIOWSDL” fra IT- og Telestyrelsen (januar 2008) er fulgt i forbindelse med udarbejdelse af servicens WSDL-beskrivelse.

Data, som er kodelister, hjælpelister og deres metadata, og som udstilles via denne service, er beskrevet i XML efter OIO-NDR 3.2 navngivnings- og designregler. XML-skemaerne er godkendt fejlfrit af IT- og Telestyrelsens OIO-check applikation.

Skemaerne er pt. (juli 2011) ikke godkendt som OIOXML, og upload til digitaliser.dk vil først blive foretaget efter sommerperioden 2011. Dette gælder også WSDL-filen.

 

Hvor findes servicen?

service.stancode.dmu.dk/1.0.0/service/

Servicen driftes af IT-afdelingen, AU-IT ved Aarhus Universitet.

 

Hvor findes WSDL og XML-skemaer?

service.stancode.dmu.dk/1.0.0/wsdl/

 

Versioner af webservicen

Versionsnummeret i adressen på webservicen og dens WSDL er medtaget for at gøre det muligt at idriftsætte en ny version af servicen uden dermed at lukke for adgang til den eksisterende version. Dermed er det muligt at aftale en overgangsperiode mellem versioner, så der kan gives en rimelig frist til opdatering af klient-applikationer.

 

Information om data

For at kunne hente en kodeliste, en hjælpeliste eller metadata skal man på forhånd kende identifikationsnumrene for de pågældende lister eller metadata. Denne information aflæses via Stancodes dynamiske webside, der slår op i samme database som webservicen henter data fra. Den dynamiske side findes på adressen:

http://dce.au.dk/overvaagning/stancode/stancodelister/

 

Opdatering af data

Den database som kodelister m.m. læses fra, vil foreløbig blive opdateret når der er nye kodelister og/eller hjælpelister, eller der er ændringer til det eksisterende indhold. Ændringerne foretages i nogle samlede klumper, således at der højst kan forventes én opdatering i døgnet. En opdatering vil foregå mellem 16:00 og 22:00. Laver man et bacthjob, der via webservicen checker om der er kommet opdateringer til de kodelister man anvender, kan dette altså med fordel køres om aftenen efter 22:00.

 

Information om webservicens operationer og parametre

Se kapitlet "Stancode webservicen" i Stancode dokumentationen. Find dokumentationen her: http://dce.au.dk/overvaagning/stancode/stancodedokumentation/

 

Opsætning af en klient

Ved opsætning af en klient, der benytter Stancode webservicen kan det være nødvendigt at ændre nogle af default-værdierne i app.config filen. Vores foreløbige erfaringer viser at

  • maxBufferSize bør øges (vi har valgt værdien "100000000")
  • maxReceivedMessageSize bør øges (vi har valgt værdien "100000000").

 

Fejlmelding fra servicen

Hvis der opstår fejl i webservicen returneres en SoapFault, f.eks. hvis der medsendes et ikke eksisterende kodeliste- eller versionsnummer.