VELKOMMEN TIL NATUR OG MILJØ

Hvordan går det med Danmarks natur og miljø?

Få svaret her!

Natur og Miljø er din indgang til en række oplysninger på natur- og miljøområdet. Hjemmesiden har form som et opslagsværk og er opdelt efter 10 temaer.

Under hvert tema finder du en række emner, der i ord, billeder og figurer forklarer udviklingen på området og beskriver de politiske målsætninger.

Brug bjælken i toppen til at vælge et tema eller brug søgefuntionen for at finde oplysninger om et særligt emne.

God fornøjelse!


I tilknytning til hjemmesiden findes der to rapporter: Del A er en tværgående analyse af naturens og miljøets tilstand i Danmark - set i et globalt perspektiv. Del B er et opslagsværk med faktuel information om naturens og miljøets tilstand, svarende til indholdet på denne hjemmeside.

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 03.09.2015

Her finder du DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Vis detaljeret kort

KONTAKTOPLYSNINGER

DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi
Aarhus Universitet
Frederiksborgvej 399
Postboks 358
4000 Roskilde

E-mail: dce@au.dk
Tlf: 8715 5000

P-nr: 1003405451
EAN-nr: 5798000867000
Stedkode: 72700

Velkommen til DCE

Velkommen til DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi. Centret er indgangen for myndigheder, erhverv, interesseorganisationer og offentligheden til Aarhus Universitets faglige miljøer inden for natur, miljø og energi. Læs mere om centret i denne folder.

DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi leverer rådgivning og viden om natur, miljø og energi baseret på forskning af høj kvalitet og bidrager dermed til den nationale og internationale samfundsudvikling.

DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi udspringer af det pr. 30. juni 2011 nedlagte Danmarks Miljøundersøgelser (DMU). Danmarks Miljøundersøgelsers forskningsafdelinger hører nu til på Institut for Bioscience og Institut for Miljøvidenskab.