Samfund

Fotopanel

Her kan du se hvordan de forskellige aktiviteter i samfundet påvirker natur og miljø. Det er også her vi fortæller om en række tværgående emner som drivhuseffekten, gensplejsning og sundhed. Endelig er det her du kan finde samlede analyser af miljø og samfund. Siderne er oprindelig udarbejdet af Danmarks Miljøundersøgelser (DMU), men opdateres nu af Institut for Miljøvidenskab ved Aarhus Universitet.

Aarhus Universitets indsats

Aarhus Universitet arbejder med miljøøkonomi, sociologi, integrerede analyser af miljø og samfund, det åbne land og integreret vurdering af kemikalier. Aarhus Universitet er desuden ansvarlig for opgørelser af emissioner i forhold til de internationale konventioner (Klimakonventionen og Genevekonventionen om langtransporteret luftforurening) samt EU.

Forskning

Forskning i Miljø og samfund foregår primært i Institut for Miljøvidenskab i følgende sektioner:

Rådgivning af myndigheder

DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi rådgiver myndigheder og andre om miljø og samfund, bl.a. via rammeaftalen mellem Aarhus Universitet og Miljøministeriet.

Inden for emnet Samfund rådgiver DCE Miljøministeriet om følgende emner:

  • Miljøøkonomi
  • Miljøsociologi og miljøpolitologi
  • Miljøgeografi

Øvrig rådgivning

DCE tilbyder serviceydelser og rådgivning til øvrige offentlige og private kunder indenfor alle vores ekspertiseområder. Alle konsulentydelser er baseret på internationalt anerkendt forskning.

Her finder du yderligere oplysninger om DCE's rådgivning.