Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nr. 301-350

Nr. 331: Case-studie af husdyrbrug med fokus på zink-omsætningen. Bak, J.L., Larsen, M.M. & Jensen, J. 2019. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 36 s. - Videnskabelig rapport nr. 331.
Sammenfatning | Rapport (2,48 MB)

Nr. 330: Anvendelsen af fysisk-kemiske kvalitetselementer til understøttelse af økologisk tilstandsvurdering i søer. Søndergaard, M., Johansson, L.S., Levi, E., Olesen, A., & Davidson, T. 2019. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 74 s. - Videnskabelig rapport nr. 330.
Sammenfatning | Rapport (8,27 MB)

No. 329: Risk assessment of harmful types of plastics in the marine environment. Fauser, P., Bach, L., Daugaard, A.E., Vollertsen, J., Murphy, F., Koski, M., Christensen, A., Andersen, T.J., Scott-Fordsmand, J. & Strand, J. 2019. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 74 pp. Scientific Report No. 329.
Summary | Sammenfatning | Report ( 1,51 MB)

Nr. 328: Kortlægning og overvågning af statens udpegninger af urørt skov og anden biodiversitetsskov. Ejrnæs, R., Johannsen, V.K. & Heilmann-Clausen, J. (red) 2019. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 78 s. - Videnskabelig rapport nr. 328.
Sammenfatning | Rapport (10,81 MB)

Nr. 327: Number and distribution of birds in and around two potential offshore wind farm areas in the Danish North Sea and Kattegat. Pedersen, I.K. & Sterup, J. 2019. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 40 pp. Scientific Report No. 327.
Sammenfatning | Rapport (9,15 MB)

Nr. 326: Undersøgelser ved Aborg Minde Nor i Assens Kommune på Vestfyn. Hoffmann, C.C. & Zak, D. 2019. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 18 s. - Videnskabelig rapport nr. 326.
Sammenfatning | Summary | Rapport (3,62 MB)

Nr. 325: Husdyrs fosforudnyttelse og fosfors værdikæde fra husdyrgødning, bioaffald og spildevand. Faglig baggrundsrapport for fosforvidensyntese. Poulsen, H.D., Møller, H.B., Klinglmair, M. & Thomsen, M. 2019. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 84 s. - Videnskabelig rapport nr. 325.
Sammenfatning | Summary | Rapport (3,54 MB)

Nr. 324: Udvikling af biologisk indeks for fytobenthos i danske søer. Johansson, L.S., Søndergaard, M., Larsen, S.E. & Bjerring, R. 2019. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 98 s. - Videnskabelig rapport nr. 324.
Sammenfatning | Rapport (5,67 MB)

Nr. 323: Sammenhænge i det marine miljø - Betydning af sedimentændringer. Høgslund, S., Carstensen, J., Krause-Jensen, D. & Hansen, J.L.S. 2019. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 74 s. - Videnskabelig rapport nr. 323.
Sammenfatning | Summary | Rapport (5,00 MB)

Nr. 322: Helbredseffekter og eksterne omkostninger af emissioner fra halmfyr. Jensen, S.S., Brandt, J., Christensen, J.H., Frohn, L.M., Plejdrup, M.S., Nielsen, O.-K., Løfstrøm, P. 2019. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 44 s. - Videnskabelig rapport nr. 322.
Sammenfatning | Summary | Rapport (2,48 MB)

No. 321: Ammonia Regulations in Northern Europe. Summary of policies and practises in France, Germany, the United Kingdom, the Netherlands and Denmark. Reinds, G.J., Bak, J., Bouil, L., Scheuscchner, T., Schaap, M., Hendriks, C., Hall, J., Rowe, E., Bealey, B., Braban, C., Dore, T., Banin, L., Smith, R., Dragosits, U., Vieno, M., Smits, N., Kros, H. & Wamelink, W. 2019. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 150 pp. Scientific Report No. 321.
Summary | Report (8,27 MB)

No. 320: Microplastic-like particles in seabed sediments from inner Danish waters 2015. Strand, J., Lundsteen, S. & Murphy, F. 2019. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 22 pp. Scientific Report No. 320.
Summary | Sammenfatning  | Report (2,33 MB)

No. 319: Environmental monitoring at the former Seqi olivine mine, in Southwest Greenland 2011-2018. Søndergaard, J. (2019). Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 36 pp. Scientific Report No. 319.
Eqikkaaneq | Sammenfatning | Summary | Report (6,05 MB)

No. 318: Denmark's National Inventory Report 2019. Emission Inventories 1990-2017 - Submitted under the United Nations Framework Convention on Climate Change and the Kyoto Protocol. Nielsen, O.-K., Plejdrup, M.S., Winther, M., Nielsen, M., Gyldenkærne, S., Mikkelsen, M.H., Albrektsen, R., Thomsen, M., Hjelgaard, K., Fauser, P., Bruun, H.G., Johannsen, V.K., Nord-Larsen, T., Vesterdal, L., Callesen, I., Caspersen, O.H., Rasmussen, E., Petersen, S.B., Baunbæk, L. & Hansen, M.G. 2019. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy 886 pp. Scientific Report No. 318.
Summary | Sammenfatning | Report (37,26 MB)

Nr. 317: Anvendelsen af hydromorfologiske kvalitetselementer til understøttelse af økologisk tilstandsvurdering i søer. Søndergaard, M., Johansson, L.S., Olesen, A. & Levi, E. 2019. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 48 s. - Videnskabelig rapport nr. 317.
Sammenfatning | Rapport (3,49 MB)

Nr. 316: Kortlægning af luftforurening fra krydstogtskibe. Jensen, S.S., Winther, M., Løfstrøm, P., Frohn, L.M. 2019. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 78 s. - Videnskabelig rapport nr. 316.
Sammenfatning | Summary | Rapport (11,20 MB)

Nr. 315: Udvikling i luftkvalitet for 2030 i relation til Nationalt program for reduktion af luftforurening (NAPCP) – Effekter af udvalgte initiativer i regeringens klima- og luftudspil. Jensen, S.S., Christensen, J.H., Frohn, L.M., Brandt, J., Ketzel, M., Nielsen, O.-K., Plejdrup, M.S., Winther, M., Hertel, O., Ellermann, T. 2019. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 48 s. - Videnskabelig rapport nr. 315.
Sammenfatning | Summary | Rapport (3,75 MB)

Nr. 313: Annual Danish Informative Inventory Report to UNECE. Emission inventories from the base year of the protocols to year 2017. Nielsen, O-K., Plejdrup, M.S., Winther, M., Mikkelsen, M.H., Nielsen, M., Gyldenkærne, S., Fauser, P., Albrektsen, R., Hjelgaard, K.H., Bruun, H.G. & Thomsen, M. 2019. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 549 pp. Scientific Report No. 313.
Summary | Sammenfatning | Report (24,43) 

Nr. 312: Pattedyrs brug af større faunapassager i Vendsyssel. Elmeros, M. & Hansen, T.S. 2019. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 54 s. - Videnskabelig rapport nr. 312.
Sammenfatning | Summary | Rapport (8,26 MB)

Nr. 311: Overvågning af ynglefugle ved brug af droner. Holm, T.E. & Bregnballe, T. (red.) 2019. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 70 s. - Videnskabelig rapport nr. 311.
Sammenfatning | Rapport ( 7,96 MB)

Nr. 310: Skovnaturtyper 2007-2016. NOVANA. Nygaard, B., Damgaard, C., Bladt, J. & Ejrnæs, R. 2019. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 226 s. - Videnskabelig rapport nr. 310.
Sammenfatning | Rapport (15,11 MB)

Nr. 309: Vandmiljø og Natur 2017. NOVANA.  Tilstand og udvikling - faglig sammenfatning. Jensen, P.N., Boutrup, S., Jung-Madsen, S., Hansen, A.S., Fredshavn, J.R., Nielsen, V.V., Svendsen, L.M., Blicher-Mathiesen, G., Thodsen, H., Hansen, J.W., Ellermann, T., Thorling, L. & Skovmark, B. 2019. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 48 s. - Videnskabelig rapport nr. 309.
Sammenfatning | Summary | Rapport (5,21 MB)

Nr. 308: Marine områder 2017. NOVANA. Hansen, J.W. (red.) 2019. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 128 s. - Videnskabelig rapport nr. 308.
Sammenfatning | Summary | Rapport (10,03 MB)

Nr. 307: Søer 2017. NOVANA. Johansson, L.S., Søndergaard, M. & Landkildehus, F. 2019. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 42 s. - Videnskabelig rapport nr. 307.
Sammenfatning | Summary | Rapport (3,44 MB)

Nr. 306: Vandløb 2017. NOVANA. Thodsen, H., Tornbjerg, H., Rasmussen, J.J., Bøgestrand, J., Larsen, S.E., Ovesen, N.B., Windolf, J. & Kjeldgaard, A. 2019. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 74 s. - Videnskabelig rapport nr. 306.
Sammenfatning | Summary | Rapport (5,27 MB)

Nr. 305: Landovervågningsoplande 2017. NOVANA. Blicher-Mathiesen, G., Holm, H., Houlborg, T., Rolighed, J., Andersen, H.E., Carstensen, M.V., Jensen, P.G., Wienke, J., Hansen, B. & Thorling, L. 2019. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 222 s. - Videnskabelig rapport nr. 305.
Sammenfatning | Rapport (8,14 MB)

Nr. 304: Atmosfærisk deposition 2017. NOVANA. Ellermann, T., Bossi, R., Nygaard, J., Christensen, J., Løfstrøm, P., Monies, C., Grundahl, L., Geels, C., Nielsen, I. E., & Poulsen M. B.,  ( )2019: Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi. 84s. – Videnskabelig rapport fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 304.
SammenfatningRapport  (15,8 MB)

No. 302: Prospective added environmental risk assessment from re-suspension of chemical warfare agents following the installation of the Nord Stream 2 pipelines. Nord Stream 2 added CWA environmental risk assessment. Sanderson, H. & Fauser, P. 2019. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 122 pp. Scientific Report No. 302.
Summary | SammenfatningReport (5,95 MB)

No. 301: Nord Stream 2 CWA marine risk screening. Sanderson, H. & Fauser, P. 2019. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 11 pp. Scientific Report No. 301.
Summary | Report (2,28 MB)