Mødemateriale og referater

9. møde i Rådgivningspanelet d. 7. juni 2018

Dagsorden

 Oplæg:

  • Hanne Bachs oplæg (Status for DCE)
  • Peter Sundes oplæg (Forskningsbaseret myndighedsbetjening vedr. konfliktarter ved AU)

Referat

8. møde i Rådgivningspanelet d. 27. oktober 2017

Dagsorden

Oplæg:

  • Hanne Bachs oplæg (Status for DCE)
  • Kurt Nielsens oplæg (korkurrenceudsættelsen)
  • Karen Timmermanns oplæg (International evaluering/vandplaner)
  • Lars Hestbjergs oplæg (eDNA)

Referat

7. møde i Rådgivningspanelet d. 6. februar 2017

Dagsorden

Oplæg:

Referat

6. møde i Rådgivningspanelet den 6. juni 2016

Dagsorden

Oplæg:

Referat

5. møde i Rådgivningspanelet den 12. august 2015

Dagsorden

Bilag 1: Mail Carl Aage Pedersen vedr. dagsordenspunkt "Kvælstof i de marine miljøer"
Notat 1
Notat 2

Oplæg:

 

Referat

 

4. møde i Rådgivningspanelet den 20. januar 2015

Dagsorden

Referat

3. møde i Rådgivningspanelet den 26. juni 2014

Dagsorden

Referat

1. møde i Rådgivningspanelet den 1. maj 2013

Dagsorden

Kurt Nielsens oplæg

Hanne Bachs oplæg

Oplæg til fagligt emne

Referat