Nye spor efter oddere fundet på Sjælland

Forskere har fundet spor af oddere på Sjælland ved hjælp af DNA-analyser.

16.08.2017 | Michael Strangholt

Foto: Jose Ruiz/AQUA Akvarium & Dyrepark.

Der lever oddere på Sjælland. Det har forskere fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi vist gennem en række prøver af indsamlede ekskrementer, som har været igennem DNA-analyser.

Resultaterne af DNA-analyserne af indsamlede prøver viser, at der i foråret 2017 er eller har været mindst to oddere på Sjælland.

Sporene er blandt andet fundet ved Åmose Å syd for Jyderup og ved Bregninge Å øst for Kalundborg.

Prøverne er indsamlet på Sjælland i marts 2017. I forbindelse med NOVANA-overvågningen af odder på Sjælland blev der indleveret 12 mulige odder-ekskrementer til DNA-analyse for odder. Ekskrementerne blev indsamlet i marts 2017 af Miljøstyrelsen-Sjælland i forbindelse med overvågning af arten. 10 af de analyserede ekskrementer - fundet på otte forskellige steder på Sjælland -  kan forskerne med sikkerhed artsbestemme som stammende fra odder.

Odderen (Lutra lutra) overvåges i det nationale overvågningsprogram for vandmiljø og natur (NOVANA) hvert 6. år. Odderens levevis gør det ikke muligt at gennemføre en overvågning baseret på direkte observationer af arten. Til overvågning af odder anvendes derfor en international standardiseret kortlægningsmetode, der baserer sig på, at odderen afmærker sit territorium med ekskrementer, som normalt placeres på iøjnefaldende steder langs vandløb og søer.

Eftersøgningen af odder-ekskrementer foretages på et i forvejen fastlagt stationsnetværk bestående af godt 1.200 stationer fordelt over hele landet.

Læs notatet ” DNA analyse af mulige odderekskrementer indsamlet på Sjælland” her.

De positive resultater fra Sjælland følger i kølvandet på en endnu større fremgang i forekomsten af odder på Fyn i 2017 – se historien her: Odderen har genindtaget øen i midten.

For yderligere oplysninger, kontakt venligst akademisk medarbejder Bjarne Søgaard, Institut for Bioscience, Aarhus Universitet: bjs@bios.au.dk eller tlf.: +4587158978, eller seniorforsker Liselotte Wesley Andersen, Institut fore Bioscience, Aarhus Universitet: lwa@bios.au.dk ellers tlf.: +4587158842. 

Offentligheden / Pressen, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi