Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Ny indsamling af viden om fosfor

Al viden om fosfor som ressource skal samles i nyt overblik.

15.03.2018 | Michael Strangholt

Miljøstyrelsen har indgået en aftale med AU om at udarbejde en vidensyntese om fosfor. Syntesen skal samle op på den tilgængelige viden om fosfor, herunder om de forskellige fosforstrømme i blandt andet landbruget, via spildevand, slam og affald. Og ikke mindst skal vidensyntesen afdække de muligheder og barrierer, der ligger i en øget genanvendelse af fosfor.

Syntesen skal udføres af seks forskellige enheder ved AU i løbet af 2018. Slutproduktet skal være en kort præsentation af syntesens konklusioner og anbefalinger med politiske beslutningstagere som målgruppe. Syntesen med viden om fosfor skal være færdig ved udgangen af 2018.

Projektet blev skudt i gang fredag d. 9.marts 2018 med et seminar med deltagelse af såvel styrelser som interessenter fra landbruget, brancheforeninger, Danmarks Naturfredningsforening, kommuner og andre.

Du kan downloade de forskellige præsentationer fra seminaret her:

Fosforsyntese (Miljøstyrelsen)
Fosfor fra spildevand og spildevandsslam (DANVA)
Genanvendelse af fosfor (Daka Denmark A/S)
Værdikæder for husdyrgødning og bioaffald (AU)
Affald til ressource (Brancheforeningen Genanvend)
Arbejdspakke 1 (AU)    

For yderligere oplysninger om arbejdet med vidensyntesen om fosfor, kontakt venligst chefkonsulent Poul Nordemann Jensen +4587158793, pnj@dce.au.dk.

DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen