Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

NOVANA-rapporter for Søer, Vandløb, Fugle og Arter

Nu offentliggøres fire af årets rapporter fra naturovervågningsprogrammet.

30.01.2018 | Michael Strangholt

DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet har netop udgivet årets rapporter om overvågning af Søer, Vandløb (uden stoftransport m.m.), Fugle og Arter for 2016 som et led i den landsdækkende rapportering af det Nationale program for Overvågning af VAndmiljøet og NAturen (NOVANA).

Overvågningsprogrammet er målrettet mod at tilvejebringe det nødvendige dokumentations- og videngrundlag til at understøtte Danmarks overvågningsbehov og -forpligtelser, blandt andet i forhold til en række EU-direktiver inden for natur- og miljøområdet.

NOVANA-rapporterne bliver normalt offentliggjort i en samlet pakke, men for 2016 sker det efterhånden som delrapporterne bliver færdiggjort, da den samlede NOVANA-rapport er forsinket på grund af laboratoriefejl hos Miljøstyrelsens leverandør.

Det er overvågningsresultaterne fra hav, natur, søer, vandløb, grundvand (GEUS), LOOP (landovervågning), luft, punktkilder (Miljøstyrelsen) og stoftransport, der offentliggøres drypvis, mens den tværgående sammenfatning forventes offentliggjort i april 2018.

Læs NOVANA-rapporten for Søer 2016 her.
Læs NOVANA-rapporten for Vandløb 2016 her.
Læs NOVANA-rapporten for Fugle 2016 her.
Læs NOVANA-rapporten for Arter 2016 her.

En web- og læsevenlig udgave for terrestriske naturtyper og direktivbeskyttede arter kan desuden læses på http://novana.au.dk/

 

For yderligere oplysninger, kontakt venligst chefkonsulent Poul Nordemann Jensen,  pnj@dce.au.dk eller tlf:+45 87158793.

 

 

DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen