Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

NOVANA-rapport for Marine områder 2016

For 2016 offentliggøres NOVANA-rapporterne løbende frem til april.

12.01.2018 | Michael Strangholt

DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet har netop udgivet årets rapport om overvågning af de marine områder for 2016 som et led i den landsdækkende rapportering af det Nationale program for Overvågning af VAndmiljøet og NAturen (NOVANA).

Overvågningsprogrammet er målrettet mod at tilvejebringe det nødvendige dokumentations- og videngrundlag til at understøtte Danmarks overvågningsbehov og -forpligtelser, blandt andet i forhold til en række EU-direktiver inden for natur- og miljøområdet.

NOVANA-rapporterne bliver normalt offentliggjort i en samlet pakke, men for 2016 sker det efterhånden som delrapporterne bliver færdiggjort, da den samlede NOVANA-rapport er forsinket på grund af laboratoriefejl hos Miljøstyrelsens leverandør.

Det er overvågningsresultaterne fra hav, natur, søer, vandløb, grundvand (GEUS), LOOP (landovervågning), luft, punktkilder(Miljøstyrelsen) og stoftransport der offentliggøres drypvis, mens den tværgående sammenfatning forventes offentliggjort i april 2018.

Læs NOVANA-rapporten for Marine områder 2016 her.

Se den forventede plan for offentliggørelse af NOVANA-rapporterne for 2016 på Miljøstyrelsens hjemmeside.

For yderligere oplysninger, kontakt venligst chefkonsulent Poul Nordemann Jensen,  pnj@dce.au.dk eller tlf:+45 87158793.

DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen, Havpattedyrforskning