Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Modeller til fremtidens vandplaner

Opdaterede modelberegninger skal danne grundlag for de danske vandplaner fra 2021.

30.06.2017 | Michael Strangholt

Opdateret 13.10.2017:
Det videnskabelige grundlag for vandplanerne er blevet evalueret af et internationalt ekspertpanel. Læs resultaterne her (på engelsk):
"International evaluation of the Danish marine models" - link til bilag m.m.:
Executive Summary
Stakeholder comments and questions
Q&A AU/DHI 1
Q&A AU/DHI 2
Panel response to stakeholder comments and questions
General response

Der har i branchemedier været debatindlæg om modellerne bag vandplanerne. Læs nogle af debattørernes pointer og kommentarer fra AU her.

DCE har i maj 2017 udgivet rapporten “Development of models and methods to support the establishment of Danish River Basin Management Plans”, som præsenterer det videnskabelige grundlag for fastlæggelse af miljømålene i de danske vandområdeplaner.

Rapporten er blevet til i et samarbejde mellem Institut for Bioscience ved Aarhus Universitet og DHI på bestilling fra Miljø- og Fødevareministeriet. Grundlaget for rapporten bygger på en række målinger fra det nationale overvågningsprogram for vandmiljø og natur, som efterfølgende er modelleret for at foretage fremskrivninger, med henblik på hvordan man kan opnå en række politisk bestemte miljømål.  

Disse beregnede indsatsbehov og målbelastninger er for en række områder bestemt med to forskellige modeller (DHI's og AU's), som viser samstemmende resultater, hvilket indikerer, at de estimerede indsatsbehov er velbestemte. Der vil imidlertid altid være usikkerhed på de estimerede værdier, hvilket betyder at ”det sande” indsatsbehov både kan være større eller mindre end det estimerede.

Læs hele rapporten her.

 

For yderligere oplysninger kontakt venligst institutleder Peter Henriksen, Institut for Bioscience, tlf.: +4587158557, email: pet@bios.au.dk

 

 

DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen