Nyheder

Du kan abonnere på nyhedsbrevet "Nyt fra DCE". Det orienterer om nye rapporter og andre publikationer fra DCE og om ny forskning og viden om naturen og miljøet i dansk, grønlandsk og europæisk sammenhæng. Tilmeld dig Nyt fra DCE.

05.07.2016 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Grødeskæring kan ikke alene forhindre våde marker

En ny faglig udredning om brugen af grødeskæring i vandløb viser, at effekten af grødeskæring på afvanding af marker kan være kortsigtet.

04.07.2016 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Jægere nedlægger færre rådyr, men flere kaniner

I dag offentliggøres den seneste statistik for vildtudbyttet i Danmark for jagtsæsonerne 2014/15 og 2015/16.

21.06.2016 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen, BIOS

Fremgang for ynglefuglene i Vejlerne

2014 var et godt år for mange arter af ynglefugle i Nordeuropas største fuglereservat, Vejlerne mellem Thisted og Fjerritslev.

15.06.2016 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Jægere må skyde flere gæs

Der er kommet flere kortnæbbede gæs, og det lune forår på ynglepladserne på Svalbard giver gode betingelser for ynglen.

08.06.2016 | Offentligheden / Pressen, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Nye vurderinger og anbefalinger om fuglelivet i Tøndermarsken

Flere våde enge og færre døde får vil kunne give flere vadefugle i Tøndermarsken, anbefaler ny rapport.

04.06.2016 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, BIOS, Offentligheden / Pressen

Pressemeddelelse: Medie-fejl om forskerfyring

I de seneste dage har en række medier viderebragt fejlagtige oplysninger om, at en forsker ved Aarhus Universitet skulle være blevet afskediget. Dette er ikke korrekt.

02.06.2016 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Ulveovervågningen i Danmark – ny organisation og initiativer

DCE - National Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet og Naturhistorisk Museum (NHMA) overvåger ulvebestanden i Danmark og sørger for DNA-kontrol af spytprøver fra rovdyr, der har dræbt husdyr, for Ministeriet for Miljø og Fødevarer.

31.05.2016 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Medarbejdere, Institut for Miljøvidenskab, Offentligheden / Pressen

ST Public Sector Consultancy Award 2016

ST Public Sector Consultancy Award 2016 tildeles seniorforsker Thomas Ellermann, Institut for Miljøvidenskab.

26.05.2016 | Offentligheden / Pressen, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

DCE offentliggør årsberetning for 2015

Årsberetningen for 2015 fortæller i tekst, tal og billeder om den brede vifte af forskningsbaseret rådgivning og overvågning inden for miljø og natur, der i regi af DCE foregår på institutterne Miljøvidenskab og Bioscience ved Aarhus Universitet.

25.05.2016 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen, BIOS, Havpattedyrforskning

Marsvin er konstant på jagt

Marsvinet hører til blandt havets mest effektive rovdyr, viser et nyt studie.

19.05.2016 | Offentligheden / Pressen, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Gammel guldmine sviner mindre

Den lukkede guldmine i Nalunaq i Grønland ser ikke ud til at forurene miljøet yderligere, viser ny rapport.

12.05.2016 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen, BIOS

Færre gæs med hagl i kroppen

Antallet af kortnæbbede gæs med hagl i kroppen i Norge og Danmark er faldet siden 1990’erne, viser ny undersøgelse. Nyt notat fra DCE peger på, at det skyldes bedre jagtvaner.

04.05.2016 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

DCE-KRONIKKEN: Udviklingen i luftkvalitet i Danmark – myter, fakta og perspektiver

Luftforurening fylder meget i danskernes bevidsthed. Og med god grund: 4000 for tidlige dødsfald og samfundsudgifter på op mod 30 milliarder kroner om året er prisen for den menneskeskabte luftforurening alene i Danmark.

04.05.2016 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Uvist om marsvin er ramt af gødningsudslip

Lytteposter i Lillebælt har revet sig løs, og forskerne kan derfor ikke endnu sige noget om, hvordan ulykken på Fredericia Havn påvirker de små hvaler.

03.05.2016 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Færre blisgæs i Disko Bugt-området

En optælling af fældende fugle ved Disko-øen og den yderste halvdel af Nuussuaq-halvøen viser flere ederfugle og færre blisgæs.

03.04.2016 | Offentligheden / Pressen, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Konklusioner om bæredygtig krondyrforvaltning står ved magt

En skrivefejl omkring aldersfordeling ved død blandt danske kronhjorte er blevet rettet i en rapport fra 2014. Rettelsen får ingen betydning for rapportens konklusioner og anbefalinger.

18.03.2016 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Ny viden om danske sæler viser et mere nuanceret billede i forhold til fiskeriet

Når de danske fiskere kaster garnet, er der garanti for, at der er flere med interesse i fangsten. Sælbestanden i de danske farvande er nemlig steget kraftigt de seneste 40 år, efter at sælen i Danmark en overgang nærmest var udryddet.

15.03.2016 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Undersøgelser i Nordsøen viser mikroplast i alle bundprøver

Ti ud af ti prøver fra bunden af Nordsøen indeholder mikroplast. Det fastslår en ny rapport fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi.

01.03.2016 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Så meget koster forureningen fra brændeovne

Omkring 550 mennesker dør for tidligt hvert år i Danmark af partikelforurening fra brændeovne, viser nye beregninger.

26.02.2016 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Præcisering af DNA-analyser af ulv i Danmark

I sidste uge blev der i medierne sået tvivl om oplysningerne om antallet af ulve, som i de senere år har været i Danmark.

23.02.2016 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Hvad er baseline egentlig for noget?

Der har i den sidste tid været en intens interesse for regeringens landbrugspakke, og hvordan kvælstofregnskabet er blevet til.

23.02.2016 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Universitetsrådgivning sikrer faglig kvalitet

Debatindlæg i Børsen af Hanne Bach, direktør, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet og Niels Halberg, direktør, DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, Aarhus Universitet.

19.02.2016 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

DNA-analyser af ulv er ikke helt ude i skoven

Forskere star fast på forekomsten af ulve i Danmark.

09.02.2016 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Forskere nedjusterer antallet af ulve, der har været i Danmark

Et internationalt forskningssamarbejde med avancerede DNA-analyser har givet nye estimater for, hvor mange ulve der egentlig har været i Danmark.

09.02.2016 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Notat om faglig dialog mellem Aarhus Universitet og SEGES

Der har på det seneste været rejst spørgsmål om, hvordan forskerne ved DCE og DCA, Aarhus Universitet, har rådgivet Miljø- og Fødevareministeriet i forhold til landbrugets kvælstofudledning.

Viser resultater 126 til 150 ud af 388

Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Næste