Nyheder

Du kan abonnere på nyhedsbrevet "Nyt fra DCE". Det orienterer om nye rapporter og andre publikationer fra DCE og om ny forskning og viden om naturen og miljøet i dansk, grønlandsk og europæisk sammenhæng. Tilmeld dig Nyt fra DCE.

30.01.2017 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Opdaterede beregninger af kvælstofudvaskningens fordeling på hovedvandoplande

Den samlede udvaskning er uændret, men nogle marker var placeret forkert i det materiale, som blev anvendt til beregning af fordelingen af kvælstofudvaskning mellem hovedvandoplande.

26.01.2017 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Ny målestation for luftforurening i Hvidovre

Målestation skal måle forureningen af partikler fra brændeovne

24.01.2017 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Naturens kommunale Danmarkskort

Hurtigt overblik over den danske natur med nyt Naturkapitalindeks

16.01.2017 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Status over den danske natur

Nu er NOVANA-rapporterne, som giver et fagligt overblik over den danske natur, udkommet.

05.01.2017 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Uran-erfaringer til Arktis

Ny rapport om udfordringerne ved indvinding af radioaktivt materiale i Grønland

01.01.2017 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Dobbelt så meget luftforurening i nytåret

Krudtrøgen i de københavnske gader kan måles i luftforureningen

22.12.2016 | Offentligheden / Pressen, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Bedre kontrol af udledninger fra ferskvandsdambrug

Ny rapport er en del af den faglige baggrund for en ny bekendtgørelse om udledninger fra dambrug.

22.12.2016 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Vandområdeindsats giver gevinst

Nye beregninger af miljøforanstaltninger viser overskud for samfundet.

21.12.2016 | Offentligheden / Pressen, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, BIOS

Færre sæler i Vadehavet i 2016

Antallet af spættede sæler i den danske del af Vadehavet er faldet med en fjerdedel på ét år.

16.12.2016 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Miljømillioner til Midtjylland

Snesevis af klimaprojekter har netop fået EU-støtte. DCE skal samle og dele viden.

28.11.2016 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen, BIOS, Institut for Bioscience, Institut for Miljøvidenskab

Nye bus-filtre giver renere luft i København

Nye filtre fjerner en meget stor del af kvælstofoxiderne (NOx) og partikler fra bybussernes udstødning, viser rapport.

25.11.2016 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Kvælstofpåvirkning af grundvand

Ny rapport: Fagligt grundlag for vurdering af nitrat i grundvandet

25.11.2016 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Iltsvindet vil ikke give slip

Det er usædvanligt, at iltsvind er så udbredt midt i november.

23.11.2016 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

AU-workshop om fortidens kvælstof

Workshop satte fokus på erfaringer med estimering af kvælstofudledningen til det marine miljø i år 1900

04.11.2016 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Iltsvindet blev mindre i oktober

Årets tredje rapport om iltsvind viser et fald i udbredelsen.

03.11.2016 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen, Institut for Miljøvidenskab

Renere luft i danske byer

Det går i den rigtige retning med luftkvaliteten.

03.11.2016 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Mindre svovldioxid fra skibe

Lavere indhold af svovl i brændstof kan nu måles i luften.

30.09.2016 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Kraftigt iltsvind i september

Største areal med iltsvind siden 2009.

23.09.2016 | Offentligheden / Pressen, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Fagligt grundlag for revision af jagttider på plads

Der er biologisk potentiale for jagt på nye arter i Danmark. Det fremgår af det omfattende materiale og de faglige anbefalinger, der kommer til at danne grundlag for revisionen af de gældende jagttider.

16.09.2016 | Offentligheden / Pressen, Medarbejdere, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Deltag i korte efteruddannelseskurser i biologi i 2017

Mangler du viden om den nyeste forskning og konkrete værktøjer i dit arbejde? Forskere ved Aarhus Universitet tilbyder forskningsbaseret efterdannelse inden for natur og miljø.

02.09.2016 | Offentligheden / Pressen, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Institut for Bioscience

Krondyr som værktøj i naturforvaltningen

Store bestande af krondyr kan bidrage til biodiversiteten. Men der opstår ofte konflikter med landbrug og skovbrug. Indhegning kan fokusere dyrenes effekt på naturarealer.

01.09.2016 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Digitalt Danmarkskort over luftforureningen

Projektet ”Luften på din vej” bliver tilgængeligt for alle i dag. Et nyt interaktivt kort viser, hvordan luftforureningen fordeler sig generelt over hele Danmark, men også på hver enkelt adresse.

26.08.2016 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Blæst har bremset udviklingen af iltsvind i de danske farvande

Årets første rapport om iltsvind i de danske farvande viser relativt lille iltsvind midt i august.

19.08.2016 | Offentligheden / Pressen, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Regulering af skarv virker

Årets tælling af skarver i Danmark viser, at der i 2016 var 324 flere ynglepar i forhold til året før - en fremgang på 1 procent, og samlet set er bestanden stabil.

19.08.2016 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Renere luft over Danmark i fremtiden

Ny emissionsfremskrivning viser store reduktioner i mængden af farlige partikler frem mod 2030.

Viser resultater 101 til 125 ud af 388

Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Næste