Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Interkalibreringsøvelse – vegetationsundersøgelser i søer

Til orientering oplyses det, at DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, AU, afholder interkalibreringsøvelse vedr. vegetationsundersøgelser i søer d. 11/6 2018. Øvelsen vil foregå i en sø nær Silkeborg og der vil være opsamling på Ferskvandscenteret. Pris ca. kr. 500 incl. forplejning.

05.04.2018 | Karin Balle Madsen

Dato man 11 jun
Tid 09:00 16:00
Sted Silkeborg

Målgruppen for mødet er ansatte i Miljøstyrelsens decentrale enheder samt konsulenter, som er fortrolige med og har erfaring med indholdet i Teknisk anvisning nr. S04 – Vegetationsundersøgelser i søer.

Den seneste version af anvisningen findes på følgende link: http://bios.au.dk/fileadmin/bioscience/Fagdatacentre/Ferskvand/S04_makrofyter_ver3_20170616_endelig.pdf.

Detaljer vedr. indhold, tilmeldingsfrist betaling mm. fremgår af invitationen. OBS link til tilmeldelse er muligvis først åbent på mandag. 

Hvis man ikke modtager invitation, men er interesseret i at deltage, er man velkommen til at henvende sig til Fagdatacenter for Ferskvand v/Liselotte Sander Johansson på følgende mailadresse: lsj@bios.au.dk

Workshop, Miljø, klima og energi, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen