Interkalibreringsøvelse – vegetationsundersøgelser i søer

Til orientering oplyses det, at DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, AU, afholder interkalibreringsøvelse vedr. vegetationsundersøgelser i søer d. 11/6 2018. Øvelsen vil foregå i en sø nær Silkeborg og der vil være opsamling på Ferskvandscenteret. Pris ca. kr. 500 incl. forplejning.

05.04.2018 | Karin Balle Madsen

Dato man 11 jun
Tid 09:00 16:00
Sted Silkeborg

Ved deltagelse skal man anvende eget udstyr (dog ikke nødvendigvis egen båd). Der er ikke tale om et kursus i vegetationsundersøgelser, og det forudsættes derfor,  at man er fortrolig med indholdet i den tekniske anvisning TA S04 ”Vegetationsundersøgelse i søer” version 3, som findes på http://bios.au.dk/videnudveksling/fagdatacentre/fdcfersk/ og som anvendes i NOVANA. På det nævnte link findes også notater vedr. tidligere udførte interkalibreringsøvelser. 

Programmet er ikke fastlagt i detaljer, og der vil blive udsendt invitation med program til medarbejdere i Miljøstyrelsen samt relevante konsulenter. Invitation med program vil blive udsendt i begyndelsen af maj, men sæt kryds i kalenderen allerede nu, hvis det har interesse. 

Hvis man ikke modtager invitation, men er interesseret i at deltage, er man velkommen til at henvende sig til Fagdatacenter for Ferskvand v/Liselotte Sander Johansson på følgende mailadresse: lsj@bios.au.dk

Workshop, Miljø, klima og energi, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen