Citizen science – mellem folkeoplysning og videnskab

Se nyeste eksempler på borgerdrevet dataindsamling.

06.04.2017 | Karin Balle Madsen

Dato man 15 maj
Tid 10:00 12:07
Sted IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, København V

Citizen science er betegnelsen for, når videnskab inddrager borgere til fx indsamling eller bearbejdning af data. Det har været kendt i mange år, hvor f.eks. fugleentusiaster har bidraget til overvågning af fugle, eller når computerejere har stillet regnekraft til rådighed for at lede efter intelligente signaler fra rummet i SETI projektet. I takt med at nye teknologiske muligheder har gjort det lettere at indsamle og dele data fra f.eks. apps og mobile gadgets, har udbredelsen af citizen science vokset til mange nye anvendelsesområder, og alle mennesker kan i dag potentielt bidrage.
Nogle af de nye konkrete eksempler har givet projekter af stor forskningsmæssig værdi og har påvist, at citizen science kan give forskerne adgang til nye typer af data og til større datamængder end de ellers havde kunnet. På den anden side er der også nogle mulige problemer ved at lade ikke-uddannede foretage dataindsamling og behandling, f.eks. i forhold til datakvalitet, ejerskab til data og mulig holdningsbestemt bias. Samtidig kan citizen science være et vigtigt redskab for både forskere, myndigheder og interesseorganisationer til borgerinddragelse og oplysning om videnskabelige emner.
Det at blive inddraget kan virke motiverende til at engagere sig, kan give bedre forankrede løsninger og beslutninger og bruges aktivt som en del af en generel formidlings- og læringsaktivitet.

Program:
10.00-10.30 Registrering og kaffe
10.30-10.45 Velkomst v. Hanne Bach, DCE- AU og IDAmiljø
10.45-11.15 Biodiversitet nu – håndtering af frivillige/Simon Krøs, Danmarks Naturfredningsforening
10.15-11.45 Mennesket som supercomputer/Jacob Sherson AU Fysik
11.45-12.15 Vejr, klima og hav – brugerdata og borgerinvolvering i Danmark og Grønland. Anne Højer Simonsen, Vicedirektør DMI
12.15-13.00 Frokost
13.00-13.30 Borgerinddragelse i Jagt- og Vildtforskningen, NN Aarhus Universitet
13.30-14.00 Citizen science i et forvaltningsperspektiv / Lars Dinesen, Styrelsen for Vand og Naturforvaltning
14.00-14.30 Hvad har Danmarks Svampeatlas lært os om Danmarks biodiversitet? / Jacob Heilmann-Clausen, Københavns Universitet
14.30-15.30 Paneldebat og afslutning

Der kan opnås rabat ved tilmelding som medlem af arrangør.

Møde, Miljø, klima og energi, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Medarbejdere, Offentligheden / Pressen