AKTUELT

Du kan abonnere på nyhedsbrevet "Nyt fra DCE". Det orienterer om nye rapporter og andre publikationer fra DCE og om ny forskning og viden om naturen og miljøet i dansk, grønlandsk og europæisk sammenhæng. Tilmeld dig Nyt fra DCE.

Nyheder

"Den nordjyske ulv" ser ud til at være en enlig strejfer. Foto: www.ulveatlas.dk

07.11.2018 |

Færre ulve i foråret

Forskere har lavet stamtræ for de danske ulve.

Foto: Colurbox.

02.11.2018 |

Markant reduceret iltsvind i oktober

Arealer med iltsvind halveret i forhold til samme tidspunkt sidste år.

08.10.2018 |

Forskere finder næsten ingen mikroplast i prøver fra danske vandhaner

Et nyt studie finder så få partikler i drikkevandsprøver, at det ikke er muligt at sige, om partiklerne rent faktisk stammer fra vandet.

04.10.2018 |

Færre skadelige partikler i luften

Mængden af sod og fine partikler i luften fortsætter med at falde.

Forsøget omfattede afbrænding af henholdsvis en tung bunkerolie (IFO180) på havoverfladen (offshore) og en råolie på kysten. Foto: Lars Demant-Poort, Grønlands Universitet

04.10.2018 |

Afbrænding af olie på havet er en lovende metode til bekæmpelse af oliespild i Arktis

I en kort film fortælles i ord og billeder om et olieafbrændingsforsøg i Grønland.

Arrangementer

Ingen nyheder i denne liste