Nyheder

Blandt oplægsholderne var professor Jørgen E. Olesen fra Aarhus Universitet, som startede workshoppen med en præsentation af, hvordan kvælstofudvaskningen beregnes. Foto: Michael Strangholt

06.03.2018 |

Aarhus Universitet holdt åben faglig debat om regnemodel bag landbrugspakken

Aarhus Universitets model for kvælstofudvaskning, NLES4, blev diskuteret på faglig workshop 1. marts.

28.02.2018 |

Fortsat lavere forurening fra luft til jord

Færre stoffer til land- og havområder via atmosfærisk deposition.

27.02.2018 |

Hør om status for ulven i Danmark

Seniorforsker Peter Sunde fra DCE fortæller om muligheder og udfordringer i forvaltningen af de danske ulve.

26.02.2018 |

Nye beregninger af fejlbehæftede kvælstof- og fosforanalyser

Modeller til korrektion af analyserede koncentrationer af total kvælstof og total fosfor.

Arrangementer

man 18 jun
08:30-16:00 | Nyborg, Denmark
EUTRO2018 Symposium
The 4th International Symposium on Research and Management of Eutrophication in Coastal Ecosystems (EUTRO 2018) will take place 18-20 June 2018 in Nyborg, Denmark.